Bridgeman & Getty Images

Här bröt USA:s inbördeskrig ut

Den 12 april 1861 angrep amerikanska sydstatstrupper nordstaternas armé i Fort Sumter i sydstatsstaden Charleston. Sedan följde 34 timmars sönder­bomb­ningar av fortet. Händelsen var startskottet till det amerikanska inbördeskriget.

Klockan halv fem på morgonen den 12 april 1861 öppnade sydstatstruppernas kanonbatterier eld mot Fort Sumter i Charlestons hamn.

Major Anderson och hans 127 nord­­statssoldater tog genast betäckning medan murbruk och splitter från kanonkulorna ven om öronen. Angreppet var så våldsamt att de 127 försvararna nästan inte hade någon möjlighet att försvara sig utan att riskera att själva sprängas.

Major Anderson och hans soldater hade smugit sig in i Fort Sumter i South Carolinas­ viktigaste hamnstad, Charleston, den 26 december 1860. Orsaken var att South Carolina fem dagar tidigare hade utträtt ur Amerikas förenta stater.

Major Anderson, som var kommendant för nordstaternas soldater i staden, vägrade att acceptera sydstaternas påföljande krav om att alla nordstatstrupper skulle lämna South Carolina. I stället hade han och hans mannar förskansat sig i Fort Sumter.

Under de följande månaderna­ omringade sydstatstrupperna fortet och de släpade också fram kanoner och mörsare till den stora fästningen. Efter flera månader av för­bere­delser angrep de till slut. Före angreppet hade Fort Sumter verkat ointagligt, men efter 34 timmars bombningar fanns bara rykande ruiner kvar av den stora fästningen.

Mirakulöst nog var alla de 127 försvararna fortfarande i livet när major Anderson dagen därpå övergav fortet. Angreppet tvingade nordstaterna att förklara krig mot sydstaterna. Det amerikanska inbördeskriget som skulle komma att ta 970.000 människors liv hade börjat.

Fort Sumter, där det amerikanska inbördeskriget alltså började, var ett av många fort som USA byggde efter kriget mot England år 1812. Forten skulle försvara USA:s östkust mot flottangrepp från England och Mexico. Det största av dem var Fort Sumter.

Från fortet skulle man försvara Charleston, en av USA:s viktigaste hamnstäder.

Uppförandet påbörjades år 1827. Under de följande tio åren fraktades 70.000 ton granit och stenbumlingar med skepp till Charleston där de dumpades i hamninloppet. En konstgjord ö växte fram.

Först år 1840 började man bygga själva fortet. Under de följande tjugo åren tog den stora femkantiga fästningen form i hamnen. Var och en av de fem sidorna var 60 meter lång, 16 meter hög och två meter bred när yttermurarna stod klara.

Fortet var byggt för en garnison på 650 man och skulle försvaras av 135 kanoner. En del kanonställningar var ännu inte färdigbyggda när major Anderson och hans soldater ockuperade fortet år 1860.

Efter att sydstaterna hade bomb­at Fort Sumter arbetade 600 slavar i tre år med att åter­ställa murarna. Från år 1863 försökte nordstaterna återerövra fästningen flera gånger. Två gånger slogs angrepp från flottan tillbaka. Intensiva bombningar från land kunde inte heller erövra fortet.

Först när nordstats­armén intog Charleston år 1865 gav sydstaterna upp Fort Sumters garnison.Efter inbördeskriget låg fortet i ruiner. Det byggdes upp igen men användes inte av armén, i stället fungerade det som fyrtorn.

När kriget mot Spanien bröt ut 1898 restaurerades fortet av den amerikanska armén och en stor betongbunker byggdes innanför murarna.

Efter första världskriget övergavs fortet igen och har sedan fungerat som turistattraktion.