5 företag som blev rika på krig

När världen står i brand finns det alltid någon som tjänar på det. Här är fem civila företag som gjort sig en förmögenhet på krig.

1. Hugo Boss tillverkade SS-uniformer

Det tyska klädföretaget Hugo Boss tillverkade från början av 1930-talet och framåt uniformer åt det tyska nazistpartiet, bland annat de ökända svarta SS-uniformerna. Företagets grundare Hugo Boss blev partimedlem redan 1931, två år innan Adolf Hitler kom till makten.

Under andra världskriget använde Boss krigsfångar och tvångsarbete – enligt en tysk historiker ska alla chefer i företaget under kriget ha varit hängivna nazister.

Vid krigsslutet kategoriserades Hugo Boss själv som en aktiv och stödjande medlem av nazistpartiet och fråntogs kontrollen av sitt företag samt dömdes till höga böter.

När han dog 1948 tog hans svärson Eugen Holy över. Efter att under en tid ha tillverkat andra slags uniformer, bland annat för det tyska postväsendet, började bolaget tillverka de kostymer som så småningom skulle bli världsberömda.

Land: Tyskland.

När: 1930- och 1940-talet.

Vad: Tillverkade uniformer åt SS.

Napalmbomber under Vietnamkriget 1966. Dow Chemical tillverkade både napalm och Agent Orange.

© AP/TT

2. Dow Chemical förödde Vietnam

Under kriget i Vietnam använde USA i stor utsträckning napalmbomber mot både civila och militära mål. Den huvudsakliga tillverkaren av denna sorts bomber, som orsakar fruktansvärda brännskador och som enligt folkrätten inte får användas mot civila, var det amerikanska kemi­företaget Dow Chemical, än i dag ett av världens största i branschen.

Företaget tillverkade även Agent Orange, ett växtgift som användes för att avlöva träd över stora delar av Vietnam där USA:s motståndare, FNL-gerillan, hade sina baser.

Växtgiftbombningen ingick i ett projekt kallat "Operation Ranch Hand", som syftade till att göra det omöjligt för gerillan att gömma sig i de avlövade skogarna, men också till att försvåra möjligheterna för civilbefolkningen att försörja sig i de utsatta områdena, för att på så vis slå bort basen för gerillans verksamhet.

Cirka fyra miljoner vietnameser tros ha drabbats av Agent Orange, och enligt Röda korset i landet ska ungefär en miljon ha fått mer eller mindre allvarliga hälsoproblem, bland annat missfall och fosterskador hos barn. Dow Chemical försvarade hela tiden sina kontroversiella leveranser med att dess "främsta åtagande var att lyda vår regering".

Land: USA.

När: 1960- och 1970-talet.

Vad: Tillverkade napalm och Agent Orange som användes i Vietnam.

1938 mottog Henry Ford en förtjänstmedalj av Nazityskland.

© Bettmann/Getty

3. Ford utrustade Nazityskland

Under andra världskriget presenterade bilföretag som Ford och General Motors sig själva som djupt patriotiska, som tillverkare av "demokratins arsenal", i och med att de producerade de fordon som krigsindustrin behövde.

I efterhand har det dock visat sig att de även i stor utsträckning utrustade USA:s motståndare, Nazityskland. Detta skedde framförallt genom dotterbolag i Tyskland under 1930-talet, då den tyska krigsmakten rustades upp.

Ännu efter krigsutbrottet tillät Fords ledning i USA sitt tyska dotterbolag att fortsätta samarbeta med den tyska militären. Detta ledde sedan till att amerikanska soldater, efter invasionen 1944, häpnade över att den tyska militären ofta använde likadana lastbilar som de själva.

Uppgifter pekar också på att exempelvis Fords stöd till den tyska krigsmakten inte stannade vid att man tillverkade fordon – genom komplicerade handelsavtal gjorde man det länge möjligt för Tyskland att importera viktiga råvaror som gummi.

Till saken hör att Fords grundare, Henry Ford, var en inbiten antisemit. Ford tog så sent som 1938, på sin 75-årsdag, emot en medalj för sina insatser för Nazityskland.

Land: USA.

När: Andra världskriget.

Vad: Sålde fordon och råvaror till både Tyskland och de allierade.

De Beers köp av "blodsdiamanter" från Angola finansierade Unitas gerillakrig.

4. De Beers diamanter gödde gerillakrig

Diamanter fortsätter att vara högt värderade över hela världen – vilket har gjort företaget De Beers till en vinstmaskin. De Beers grundades 1888 av den brittiske imperialisten Cecil Rhodes för att exploatera de nyupptäckta diamantgruvorna i Sydafrika, särskilt nära staden Kimberley. Företagets gruvintressen var också en starkt bidragande orsak till andra boerkrigets utbrott år 1899.

Fyndigheterna visade sig vara enorma och De Beers blev med åren fullständigt dominerande inom världshandeln med diamanter, inte bara vad gäller brytningen utan även distributionen. Som mest kontrollerade företaget hela 80 procent av den globala diamanthandeln.

Samtidigt har företaget ständigt omgetts av rykten om att det stödjer olika slags illegal verksamhet, framförallt den som knyts till begreppet "blood diamonds". Med det syftas på diamanter som bryts under vidriga förhållanden, eller där förekomsten av diamantfyndigheter leder till blodiga krig.

Ett av de tydligaste exemplen gäller Angola, där rebellgruppen Unitas ledare Jonas Savimbi på 1990-talet organiserade en storskalig smuggling av diamanter för att finansiera sitt gerillakrig. De Beers har senare erkänt att man köpt diamanter från Angola, via ett annat företag, men förnekat att man visste att det rörde sig om "blodsdiamanter".

Senare har en internationell reglering införts, som syftar till att kontrollera vilka diamanter som säljs på världsmarknaden, så att inga ska komma från krigsdrabbade områden. Många har dock hävdat att såväl De Beers som andra i branschen kringgår regelverket.

Land: Angola och Sydafrika.

När: 1990-talet.

Vad: Sålde så kallade blods­diamanter.

23 av cheferna för kemiföretaget IG Farben ställdes inför rätta vid Nürnbergrätegångarna. Tolv av dem dömdes till fängelse.

© Spiegl/Ullstein/Getty

5. IG Farben och Förintelsen

Den tyska kemi- och läkemedelskoncernen IG Farben hade en ledande roll inom näringslivet i Nazityskland. Efter andra världskrigets slut framkom att företaget deltagit aktivt i de tyska krigsförberedelserna, bland annat genom att inför invasionen av Polen och Tjeckoslovakien planera vilka av dessa länders industrier som skulle konfiskeras och föras över till tysk ägo.

IG Farben var också ett av de företag som i störst utsträckning utnyttjade judiska fångar, bland annat i Auschwitz. Ett företag ägt av IG Farben tillverkade även giftgasen Zyklon B, som användes till massmorden i de tyska koncentrationslägren. I den så kallade IG Farben-processen, som var en del av Nürnbergrättegångarna efter krigsslutet, ställdes 23 chefer inom IG Farben inför rätta för delaktighet i flera av nazisternas brott. 12 av dem dömdes till fängelsestraff, men ingen behövde avtjäna mer än tre år i fängelse.

Koncernen IG Farben delades upp i mindre delar, bland annat Bayer AG, som än i dag är ett av världens ledande kemitekniska företag.

Land: Tyskland.

När: Andra världskriget.

Vad: Deltog aktivt i nazisternas krigsplanering och i Förintelsen.