400 år gammal konflikt utlöste kriget

Krigen 1864 hade djupa rötter i europeisk historia.

Under tusen år hade fästningen Danevirke i Slesvig utgjort Danmarks gräns i söder.

År 1864 fungerade Danmarks kung även som regent över de båda tyska småstaterna Slesvig och Holstein. Det hade den danske kungen gjort sedan 1460, då Kristian I utnämndes till hertig över områdena.

På 1800-talet började tysksinnade slesvig-holsteinare att drömma om en frigörelse från Danmark. I stället ville de ingå i Tyska förbundet. Konflikten ledde till ett krig som pågick 1848–51, då den danska armén slog ned ett uppror i hertigdömena. Tolv år senare – 1863 – beslöt den danska riksdagen att lösgöra Slesvig från Holstein och knyta det tätt till Danmark. Snart kom Preussen och Österrike sina tyska bröder till undsättning.

 • Danmark

  Jylland, Fyn, Själland och många småöar utgjorde konungariket Danmark.

  Slesvig/Sønderjylland

  Slesvig hade sedan 800­-talet varit Danmarks sydligaste region. Området blev med tiden ett självständigt hertigdöme, kontrollerat av den danske kungen. Den norra delen av hertigdömet var dansksinnat, medan den södra delen var närmare knuten till sina tyska grannar.

  Holstein

  Det tyska hertigdömet var i union med Slesvig sedan 1500-talet. Trots att den danske kungen regerade som hertig var landet medlem i Tyska förbundet.

  Lauenburg

  1815 fick Danmark Lauenburg som kompensation för förlusten av Norge till svenskarna. Området var tyskspråkigt och tysksinnat.