Shutterstock

Vem namngav Rudolf med röda mulen?

Alla jultomtens 9 renar har namn – men varifrån kommer namnen egentligen?

Namnen på jultomtens renar tillskrivs oftast Clement Clarke Moore. Han var professor i orientaliska och grekiska språk vid sedemera Columbia University i New York.

Han anses 1823 ha skrivit dikten ”A Visit from St. Nicholas”, där alla åtta renarna uppträder med namn.

Döpt av ett storvaruhus

Den nionde renen är emellertid ännu mer berömd än de övriga, nämligen Rudolf med röda mulen.

Storvaruhuset Montgomery Ward i Chicago delade varje år gratis ut små målarböcker till kundernas barn. År 1939 var det emellertid kristid, och man skulle spara. Varuhusledningen bad därför en av sina egna anställda, Robert L May, att utforma det årets målarbok.

Med inspiration från H C Andersens ”Den fula ankungen” uppfann han Rudolf, som på grund av sin röda mule jagas bort av de andra renarna.

Historien, som berättades i små dikter illustrerade med teckningar, som skulle färgläggas, blev en stor succé.

Montgomery Ward delade totalt ut cirka 2,4 miljoner exemplar av boken, och trots pappersbrist under de följande krigsåren hade det totala antalet 1946 nått upp i mer än 6 miljoner.

Robert L May hade sett till att få rättigheterna till Rudolf, så när boken efter kriget gavs ut, fick han sitt på det torra.