Varför just en gran som julens träd?

Det finns många städsegröna växter. Varför fick just granen den ärofulla rollen som julens träd?

Julgranens ursprung är oklart, men mycket tyder på att traditionen härrör från Tyskland och länderna längs Östersjön. Det förklarar också, varför just granen fick den upphöjda rollen: granen hade stor utbredning i den delen av Europa.

I Tyskland underbyggde kyrkan traditionen. Det skedde genom Bonifatius (omkring 672–754), som kom från en välsituerad anglosaxisk släkt i England. Mycket mot faderns vilja blev han munk och såg det som sin livsuppgift att missionera i Tyskland, där kristendomens ställning var svag.

Den trekantiga julgranen

Enligt legenden fällde han granar i de stora skogarna i Thüringen och använde trädets trekantiga form för att demonstrera principen om treenigheten (Fadern, Sonen och Den helige ande) för den lokala befolkningen.

Bonifatius hade så stor framgång med sitt missionerande att han senare blev känd som Tysklands apostel, och just Thüringen är ett av de områden där julgranen först kan dokumenteras. Det blev en vana att ta in trädet i huset och hänga det i taket med spetsen nedåt.

Prydnader i granen tillkom först mycket senare.

Bonifatius mötte sitt öde 754, då han under en missionsresa i Friesland dödades av banditer.

Lär dig mer om julens traditioner i vårt tema om jul