Shutterstock
Foto av julgran med kulor på julafton

Varför firar vi jul på fel dag?

I Norden firar vi Jesu födelse en dag tidigare än i flera andra länder. Hur kommer det sig att vi firar jul redan den 24 december? Det får du svaret på här.

Historiska källor kan ofta tolkas på flera sätt. Samtidigt har man inte i alla länder haft samma uppfattning av när en ny dag inleddes.

Just dessa faktorer har haft inverkan på varför vi i Norden firar jul den 24 december, medan man i många andra länder väntar till den 25 december.

Norden firar jul en dag för tidigt

Omkring år 300 bestämde de kristna kyrkofäderna att Jesus var född den 25 december. I Norden skiljer man sig från resten av världen genom att fira hans födelsedag den 24 december.

Den nordiska seden har sina rötter i tiden före det mekaniska uret. En ny dag började då vid solnedgången i stället för som i dag vid midnatt.

Målning av barn som tittar på julgran inför firandet av julafton

Både barn och vuxna ser fram emot julafton den 24 december. Dagen tillbringas oftast i familjens sköte med god mat, presenter och mysiga stunder.

© Bridgeman

I kvädet Havamal från medeltiden heter det till exempel: ”Vid kväll skall dag leva.”

Skandinaverna höll fast vid detta skick och firar därför julen kvällen före den 25 december.

När föddes Jesus?

Men resten av den kristna världen är faktiskt också ute på hal is när man firar jul. Ingen vet nämligen med säkerhet när Jesus föddes.

Ett antal historiker har till exempel analyserat Bibelns berättelser och kommit fram till att Jesus föddes på våren – troligen i mars.

Andra har med utgångspunkt i de historiska händelser och personer som nämns i Bibeln räknat ut att Jesus måste ha fötts sex år tidigare än vi räknar med.

Så kanske spelar det inte så stor roll om vi firar jul den 24 eller den 25 december.