Varför började man med konstgjorda julgranar?

Först var det julgranar med granbarr. Senare julgranar med gås- och svanfjädrar. Och nu julgranar av plast. Men varför dessa konstgjorda julgranar?

Julgranens ursprung är oklart, men traditionen dyker upp i de historiska källorna under 1400-talet i våra dagars Estland, och knappt hundra år senare i Nordtyskland.

Brist på granar i Tyskland

Just tyskarna tog julgranen till sig i så hög grad att det på 1800-talet utvecklades till ett allvarligt problem.

Då fanns det inte några särskilda julgransodlingar, utan man sågade helt enkelt toppen av stora träd.

Träden överlevde, men de växte inte längre på höjden och kunde därför inte användas i sågverksindustrin. Konsekvensen var stora oanvändbara skogsarealer och brist på trä.

Julgranar med gåsfjädrar

I flera tyska stater försökte man sig på lagstiftning. Det blev förbjudet att ha mer än en gran per hushåll.

Det avhjälpte i någon mån problemet, men omkring 1845 dök det upp ett alternativ, som skulle rädda de tyska skogarna, nämligen "julgranar" av fjädrar.

Gås var en populär matfågel i Tyskland, och dess fjädrar kunde monteras på kraftig ståltråd.

”Grenarna” sattes på en stam, och när det hela färgades grönt, fick det en slående likhet med en äkta gran. Trädet kunde dessutom återanvändas år efter år.

Julgranen vid spisen i Washington är av aluminium från topp till tå.

Amerikanska julträd med svanfjädrar

Längre in på seklet tog tyska utvandrare fjäderträdet med sig till USA, där det blev särskilt populärt, när storvaruhuset Sears Roebuck tog det med i sin katalog år 1913.

Under det stormiga 20-talet, då fjädrar var högsta mode, lanserades varianter i flera olika färger och modeller med t ex struts- och svanfjädrar.

Fjäderträdet försvann under andra världskriget, och när freden åter infunnit sig, medförde de tekniska framstegen att konstgjorda julträd nu framför allt tillverkades av plast.

Lär dig mer om julens traditioner i vårt tema om jul