Hur blev julen en högtid i Japan?

Japansk jul är en ren folkfest med julgranar och julklappar. Men hur kan det ha blivit så?

Kristendomen kom till Japan, när portugiserna grundade den första handelsstationen 1549. Missionärer följde med och började omdana det nya landet till en katolsk nation. De hade dock ingen större framgång med detta, och i dag är bara omkring en procent av den japanska befolkningen kristen.

Den förbjudna julen

Julen förblev därför också en fest för ett mycket litet fåtal, och när kristendomen 1612 förbjöds, firades den av kakure kirishitan – de dolda kristna.

Detta var situationen fram till början av 1900-talet, då Japan långsamt öppnades för inflytande från väst och befolkningen fattade intresse för i synnerhet amerikanska jultraditioner.

Därför blev julen också det första offret, när Japan gick med i andra världskriget med angreppet på Pearl Harbour 1942. Julen klassades som en amerikanism och som sådan förbjuden.

Julen fick comeback efter andra världskriget

Amerikanerna stod i spetsen för återuppbyggnaden av Japan efter kriget, och den kulturella ”stimulansen” kom bl a i form av Hollywoodfilmer, där julen skildrades i ett romantiskt skimmer.

Det fångade den japanska befolkningens intresse, så kort efter kriget fick den japanska julen en gigantisk comeback – men nu helt utan religiöst innehåll. Julen blev en sekulär folkfest med julgranar och julklappar, som kom att symbolisera den nya tiden.

Lär dig mer om julens traditioner i vårt tema om jul