Födde Maria verkligen Jesus i ett stall?

Kan det verkligen stämma att Maria födde det lilla Jesusbarnet i ett stall?

Enligt julevangeliet tvingades Josef och Maria att nöja sig med ett stall, när de kom till Bethlehem, eftersom stadens härbärgen var fulla.

Fanns det överhuvudtaget något härbärge?

Faktiskt sätter historikerna frågetecken för om det överhuvudtaget fanns något härbärge i Bethlehem vid den tiden.

Staden var mycket liten och hade ingen betydelse för handeln, så det har knappast funnits underlag för ett härbärge. Särskilt inte eftersom det bara var några kilometer till den mycket större staden Jerusalem.

En viloplats utanför staden

Vi blir emellertid klokare av den gamla grekiska översättningen av Lukasevangeliet. Den omtalar inte ett härbärge utan använder ordet "kataluma", som betyder en plats att vila sig på.

Sådana platser fanns det ofta i mindre stadssamhällen i antikens Mellanöstern, men platsen låg normalt strax utanför staden – nära en brunn eller källa. Den kan ha varit täckt av ett tak, kanske av ett stort tält som hos områdets beduiner. Eller så har det varit en plats, där sten och berg röjts undan, så att de resande själva kunde ordna ett läger för natten.

Föddes Jesus i en grotta?

När den romerske kejsaren Augustus genomförde en folkräkning, har det funnits resenärer i Bethlehems kataluma. Den romerska ockupationsmakten hade nämligen bestämt att alla medborgare med familjer skulle resa till den plats som mannens släkt kom ifrån.

När värkarna började, har Josef och Maria sannolikt dragit sig undan från de andra resenärerna och sökt sig in i en av de många grottorna. Dessa grottor har långt in i modern tid använts för att stalla upp djur över natten – och djuren har ju också gett värme. Samtidigt har grottan skyddat mot berglandskapets vindar en kall decembernatt.