The Picture Art Collection/Imageselect & Shutterstock
Julgran, Victoria och Albert, jultraditioner

Fem anledningar till att julen är tysk

Julen är det kristna firandet av Jesusbarnets födelse, som enligt Bibeln inträffade i Betlehem för över 2 000 år sedan. Julens moderna traditioner, inklusive julklapparna, har vi dock tyskarna att tacka för.

Många jultraditioner har sina rötter i forntida fruktbarhetsfester, men traditionerna i den form som vi känner dem i dag uppstod först på senmedeltiden i Tysk-romerska riket.

Där bars de fram av ett blomstrande handels- och kulturliv.

När munken Martin Luther reformerade kyrkan på 1500-talet kom gudsdyrkan närmare folket.

Det gällde även julfirandet, som tog större plats i hemmen. Ännu mer populärt blev familjefirandet under romantiken, den känslosvallande kulturströmningen som växte fram i 1800-talets Tyskland.

Genom utvandrare spreds det tyska julfirandet till övriga världen.

HANDEL

Stollen, Striezelmarkt, julmarknad

Fruktbrödet stollen, eller striezel, gav namn åt Tysklands första julmarknad, Striezelmarkt i Dresden.

© Shutterstock

Krig fick julens marknader att växa

År 1434 gav Fredrik II, kurfurste av Sachsen, staden Dresden tillstånd att arrangera en marknad den första måndagen efter advent.

På marknaden kunde folk köpa kött, mjöl och andra livsmedel inför julen.

Under de följande åren utökades utbudet med varor som linne, glas och leksaker.

Uppblomstringen berodde bland annat på den tyska handelns tillväxt i kölvattnet av hundraårskriget, som tog slut år 1453.

Julmarknaderna med mat, pynt och presentartiklar spreds snart till hela Tyskland och är numera en tradition i många länder.

SÅNGTRADITION

Minnessång, sångtradition, furstehov

Den tyska sångtraditionen har sin grund i minnessångerna, kärlekssånger framförda av adliga musiker vid furstehoven.

Folkvisor blev till hela världens julsånger

Den folkliga sångtraditionen frodades i det medeltida Tyskland.

Många av de folkliga visorna anpassades under romantiken, den kulturströmning som växte fram i Tyskland i början av 1800-talet.

En av dessa anpassade sånger är O Tannenbaum, en gammal folkvisa från Schlesien.

Under romantiken skrevs även ett antal nya sånger, däribland julklassikern Stille Nacht. (Stilla natt på svenska.)

Många av de tyska julsångerna översattes till engelska och spreds på så vis till resten av världen.

PROTESTANTISM

Christkind, jultradition, Jesusbarnet

Christkind symboliserar Jesusbarnet, Himlens kungason, och avbildas ofta med krona på huvudet.

© Andreas Praefcke

Martin Luther räddade julklapparna

I det medeltida Tyskland fick barnen presenter av Sankt Nikolaus den 6 december.

Traditionen hyllade biskopen Nikolaus, som levde mellan åren 280 och 350. Han helgonförklarades för sin stora givmildhet.

På 1500-talet gjorde emellertid munken Martin Luther upp med kristendomens helgondyrkan.

Luther flyttade därför presentutdelningen till den 24 december. Givaren var nu Jesusbarnet, das Christkind, som i största hemlighet överlämnade presenterna.

Traditionen spreds med protestantismen till andra länder i Europa och vidare ut i världen.

KEMI

Justus von Liebig, kemiindustri, Tyskland

Justus von Liebig och hans forskargrupp var pionjärer inom organisk kemi. De utvecklade bland annat mineralgödning och buljongtärningar.

© Wilhelm Trautschold (1815-1877)

Kemi gav julpyntet strålglans

På 1800-talet utvecklades Tysklands kemiindustri i snabb takt. Det var något som glasmakaren Hans Greiner från Lauscha i Thüringen drog nytta av.

Greiner var upphovsman till ett nytt slags julpynt: handgjorda, färgglada glaskulor.

Kulornas insida var belagd med en legering av tenn och kvicksilver, vilket gav kulorna ett lysande skimmer. Legeringen var dock både giftig och instabil.

Först när kemisten Justus von Liebig år 1835 kom på ett sätt att belägga glaset med silvernitrat blev kulorna en succé.

IMMIGRATION

USA, immigration, 1848

Mellan åren 1840 och 1880 invandrade över två miljoner tyskar till USA.

© Published in Harper’s Weekly, (New York) November 7, 1874

Immigranter gjorde den tyska julen global

I slutet av 1600-talet slog sig omkring 100 000 tyska immigranter ner i den nordamerikanska kolonin Pennsylvania.

Med sig förde de traditioner som julgranen och pepparkakan.

Spridningen av den tyska julen tog dock verklig fart när de politiska oroligheterna i mitten av 1800-talet fick miljontals tyskar att fly över Atlanten.

En av dessa flyktingar, illustratören Thomas Nast, skapade med sin illustration av en rödklädd Sankt Nikolaus med tjock mage den Santa Claus som skulle bli USA:s – och senare hela världens – gemytlige tomte.