Vilket är historiens största imperium?

Historien är full av imperier – vilket av dem var störst?

Britannias treudd symboliserar havet. Den starka brittiska flottan var förbindelselänken mellan imperiets delar.

Än så länge har inget im­­perium varit större än det brittiska. När det stod på sin höjdpunkt åren efter första världs­kriget, sträckte det sig över 36 miljoner kvadratkilometer. Här levde cirka 500 miljoner människor, hela 25 procent av världens befolkning. Imperiet föddes tidigt på 1600-talet, när engelska nybyggare började korsa Atlanten. Tack vare en överlägsen sjömakt växte riket, medan andra europeiska kolonialmakter hölls tillbaka.

Imperiet spred sig i Nordamerika och Indien. Inte ens amerikanernas självständighet år 1783 kunde stoppa expansionen. Under 1800-talet vann Storbritannien européernas ”kapplöpning om Afrika” genom att erövra mest land på kontinenten. De sista kapen gjordes vid andra världskrigets slut, i form av före detta tyska och osmanska besittningar.

Efter andra världskriget föll imperiet, och i dag har Storbritannien bara 14 översjöiska territorier kvar. De har i de flesta fall självstyre, men den brittiska drottningen är fortfarande statsöverhuvud i 14 länder.