Peter Horree/Imageselect

Vilka var etruskerna?

Före romarna beboddes Italien av den etruskiska civilisationen, vars skickliga ingenjörer eventuellt inspirerade till romerska rikets senare akvedukter.

Etruskerna var ett folk som levde i Italien från omkring år 800 till år 300 före Kristus.

De upprättade aldrig någon egentlig stat, utan hade en sammanslutning av städer som omfattade stora delar av Italien och som styrdes av inflytelserika aristokratiska familjer.

Etruskiska kungar styrde även över Rom, men med tiden växte sig romarna så starka att etruskerna kördes över och slukades av det snabbt växande romerska riket.

Våra kunskaper om etruskerna kommer från bland annat arkeologiska fynd, som visar att folket hade en omfattande gudavärld och att man skapade överdådigt konsthantverk.

De var även skickliga ingenjörer och byggde höga byggnader och bevattningssystem som kan ha inspirerat till romarnas mäktiga akvedukter.

Trots sin avancerade kultur lämnade etruskerna inte efter sig någon litteratur. De förekommer emellertid i senare grekiska och romerska källor, som nämner etruskerna som ett skickligt handels- och jordbruksfolk.

Källorna beskriver dock även etruskerna som ett moraliskt lössläppt folk, troligen för att etruskiska män, till skillnad från grekerna och romarna, behandlade kvinnor som likvärdiga.

Varifrån etruskerna kom har varit en gåta sedan antiken.

Den grekiske historikern Herodotos skrev att etruskerna hade invandrat från dagens Turkiet.

Denna hypotes har dock inte kunnat bekräftas entydigt med dna-analyser.