Vilka gjorde de första mumierna?

Chinchorrokulturen var långt före egyptierna med att göra mumier. Arkeologiska fynd visar även att chinchorro mumifierade döda ur alla samhällsskikt.

Chinchorrokulturen var långt före egyptierna med att göra mumier. Arkeologiska fynd visar även att chinchorro mumifierade döda ur alla samhällsskikt.

Andrea021/Wikimedia Commons

De äldsta mumier som skapats av människor kom till i chinchorrokulturen i Chile för cirka 7000 år sedan – 2000 år innan egyptierna började göra mumier.

Sedan 1917 har arkeologer funnit 282 chilenska mumier, som bevarats med olika metoder. De flesta har fått alla inre organ och andra mjukdelar avlägsnade, varpå kroppen fyllts med växtmaterial, djurhår och aska.

I en del fall har även den dödes hud och kött avlägsnats och ersatts med lera eller ett slags pasta av aska, som formats till en kropp.

Som avslutning lindades mumierna in i vass och en mask av lera placerades över ansiktet, innan de lades ut att torka i Atacamaöknen i ungefär en månad.

Till skillnad från i Egypten, där det var endast samhällets toppskikt som fick äran av att bli mumifierade, gjorde chinchorrofolket mumier av alla – oavsett klasstillhörighet.

Forskarna har hittills identifierat rester av män, kvinnor och barn i alla åldrar – till och med aborterade foster.

Analyser har visat att barn i regel var den grupp som mumifierades med allra störst omsorg, så chinchorrofolket kan ha tillämpat mumifiering för att bevara älskade anhöriga.

En annan möjlighet är att folket hade en för­fäderskult, där man tillbad avlidna ­släktingar, som togs fram och visades upp under särskilda högtider.

De 282 chinchorromumier som arkeologerna har hittat indikerar att chin­chorrofolket slutade att göra mumier år 1800 före Kristus.

Själva kulturen ­försvann några hundra år senare.