Vilka är samerna?

Vet man varifrån samerna invandrade?

Ingen vet säkert varifrån samerna kommer.

Nyligen gjorda genetiska undersökningar indikerar att de ursprungligen bodde i Afrika och levde som nomader i nordöstra Europa fram till den senaste istiden.

För cirka 10000 år sedan utvandrade detta folk från Ryssland till sitt nuvarande hem i Skandinavien.

Samernas genetiska konstitution är unik och skiljer sig från alla andra folkslags – ett bevis för att de inte har blandat sig med lokalbefolkningen i de områden där de levat.

Omkring år 500 f Kr uppstod det samiska språket, som i olika varianter talas av samerna än i dag.