Mauri Kiudsoo
Sværd, vikinger, Estland

Vikingasvärd återfunna i Estland

I Estland har en grupp arkeologer grävt ut rester av cirka 100 vikingasvärd, det största antal som någonsin hittats i landet.

Arkeologer har gjort ett spännande fynd i norra delen av Estland.

Fragment av cirka 100 vikingasvärd låg på två närliggande platser inte långt från kusten. Enligt Mauri Kiudsoo vid Tallinns universitet har arkeologer aldrig tidigare hittat så många vikingasvärd i Estland.

Svärden, som kommer från mitten av 900-talet, har enligt Kiudsoo troligen fungerat som minnessaker över döda vikingar som begravts på andra platser.

Sværd, Estland

Bland de återfunna fragmenten fanns bland annat delar av sirligt dekorerade svärdskaft av metall.

© Mauri Kiudsoo

Vikingarna ”dödade” de avlidnas svärd

De två fynden gjordes bara 80 meter från varandra. Inget av svärden är intakta, utan hittades i form av fragment.

Det beror enligt Kiudsoo på den tidens begravningsritualer. Både i Estland och i Skandinavien har man hittat förstörda eller böjda svärd som lagts i gravar från vikingatiden.

Teorin är att vikingarna rituellt ”dödade” avlidna vikingars svärd i samband med deras begravning.

41 vikingar låg döda i sina skepp

Majoriteten av de nyligen återfunna svärden i Estland är av den typ som kallas H, som var vanligast under vikingatiden. Flera av dem är vackert dekorerade med sirliga mönster på svärdskaftet. Mycket talar för att svärden var minnessaker över vikingar som mist livet antingen på väg till eller i Estland.

Vikingarna hade flera handelsleder till Estland. På den estniska ön Ösel gjorde en grupp arkeologer under några år ett sensationellt fynd av två vikingaskepp. I skeppen låg skeletten av 41 vikingar som stupat i strid, eventuellt mot andra vikingar. Analyser har visat att de dödades omkring år 750.