Shutterstock
Viking med hund

Vikingarna tog med sina sällskapsdjur till England

År 865 invaderades England av en enorm armé av flera tusen vikingar. Hittills har forskarna trott att vikingarna stal allt de behövde, men kemiska analyser tecknar en annan bild.

Efter att ha plundrat de engelska kusterna i omkring 70 år fick vikingarna år 865 mod nog att genomföra en fullständig invasion av de brittiska öarna.

”Den stora hednaarmén”, som vikingarnas invasionsstyrka har kallats, erövrade stora delar av England under ledning av den legendariske vikingen Ragnar Lodbrogs söner.

Men uppgifterna om arméns sammansättning har alltid varit oerhört begränsade och föremål för diskussion.

Nu har en grupp brittiska och belgiska forskare emellertid genomfört en avancerad kemisk analys av ben från människor och djur hittade vid Heath Wood, vikingarnas grav- och likbränningsplats i centrala England. Resultaten tyder på att vikingarna hade med sig betydligt mer hemifrån än vi har trott.

Vikingagrav vid Repton England

Många av vikingagravarna i Heath Wood grävdes ut under 1980-talet. De totalt 59 gravhögarna är några av de viktigaste arkeologiska spåren efter Stora hednaarmén i England.

© Martin Biddle

Husdjur begravdes med ägaren

Under utgrävningen av gravhögarna i Heath Wood fann arkeologerna ben från bland annat hästar, hundar och grisar. Tidigare har historiker antagit att vikingaarmén inte hade med sig några husdjur på sina fartyg, utan plundrade djur från lokalbefolkningen efter att de kommit fram.

Strontiumisotopanalyser av djurbenen har visat att djuren inte kom från England. Analyserna görs genom att strontiumisotoperna i till exempel ben jämförs med strontiumisotoper i lokala växter. Finns det stora likheter härrör benen och växterna sannolikt från samma område.

”Vår primära källa från perioden, Anglosaxiska krönikan, berättar att vikingaarmén stal hästar från lokalbefolkningen i England, men våra isotopundersökningar visar att det inte är hela historien – de hade även med sig djur från hemlandet”, säger Tessi Löffelmann, doktorand vid Durham University.

”Det säger oss också hur stort värde vikingarna satte på sina hästar och hundar, som de tog med från Skandinavien. När ägaren dog offrades djuren, så att de kunde begravas med honom”, säger Julian Richards, professor vid University of York, som också har deltagit i undersökningen.

Genom strontiumisotopanalyserna kom forskarna fram till att alla de tre djur som de undersökte sannolikt kom från Norge eller centrala Sverige.

Lokala ingick i vikingarnas armé

Forskarna undersökte även mänskliga kvarlevor från Heath Wood och fann att flera personer inte hade vuxit upp i Skandinavien utan kom från centrala England.

Enligt forskarna tyder det på att vikingarna förstärkte sin armé genom att rekrytera lokala engelska krigare.

Den nya studien blåser nytt liv i debatten om hednaarméns storlek. Medan en del historiker har argumenterat för att den bestod av endast några hundra man, har andra ansett att den uppgick till flera tusen. Eftersom vikingarna tog med sina egna djur, tyder det på att armén haft en ansenlig storlek.