Vikingarna tog med cannabis till Nordamerika

Nya utgrävningar vid en vikingaboplats på en kanadensisk ö tyder på att vikingarna hade med sig cannabis till Nordamerika. Kol 14-analyser visar även att vikingarna kan ha varit i Nordamerika mer än hundra år längre än forskarna tidigare hade bevis för.

Odling av hampa var inte ovanligt bland vikingarna.

© Shutterstock

Ett internationellt forskarlag har funnit cannabispollen i närheten av en vikingaboplats på den kanadensiska ön Newfoundland. Det finns även bevis för att vikingarna var i Kanada under längre tid än man trott.

Vikingar var i Kanada i flera hundra år

Fynden kommer från en mosse, som ligger vid vikingaboplatsen L'Anse aux Meadows (viken med ängarna), som anlades omkring år 1000. Trettio meter ner i mossen låg ett lager av organiskt material, som enligt en kol 14-datering är från 1100- och 1200-talet.

Tidigare har forskarna trott att vikingarna lämnade platsen efter ungefär hundra år. Lagret liknar enligt arkeologerna andra ”kulturlager från vikingarna i Nord­atlanten”. De fann bland annat resterna av två skalbaggar, som härrör från Grönland respektive Arktis, samt pollen från valnötter och cannabis, som inte växer naturligt i området.

Vid den arkeologiska utgrävningen på Newfoundland kan man uppleva en återskapad version av vikingaboplatsen L'Anse aux Meadows.

© Shutterstock

Fynden kan härröra från indianer

Forskarna drar sig dock för att konstatera huruvida vikingarna använde cannabis som en drog. Det har tidigare hittats bevis för att vikingarna odlade hampa i Norge, men allt tyder på att man där använde det framför allt för att tillverka kläder.

Andra forskare tvivlar på att fynden härrör från vikinger. Arkeologen Birgitta Wallace säger till exempel att det inte finns några bevis för att vikingarna har byggt något på boplatsen sedan 1000-talet.

Hon anser att fynden härrör från de infödda indianer som har använt platsen efter vikingarna.

Forskarna kommer att fortsätta med sina utgrävningar vid L'Anse aux Meadows i augusti i år, och kommer att försöka hitta konkreta svar på hur de nordamerikanska vikingarna levde.