Shutterstock/NTNU Vitenskapsmuseet & Christian Tønsber

”Vikingarna hade horn på hjälmen”

Sedan 1800-talet har konstnärer i Norden porträtterat vikingarna som krigare med horn på hjälmen, och bilden lever kvar. Men hade vikingarna verkligen behornade hjälmar – eller är det bara en seglivad myt?

Under renässansen framställdes ­romarrikets fiender germanerna som krigare med horn på hjälmarna. Hornen ingick i bilden av den ädle vilden, som var populär under den perioden.

Tanken på de nobla vildarna anammades på 1800-talet av historiker, arkeologer och konstnärer i Norden. De nordiska länderna hade då reducerats till småstater utan något reellt ­inflytande på stormaktspolitiken i Europa.

I kombination med den tidens nationalromantiska strömningar ledde det till att många inflytelserika skandinaver blickade bakåt i tiden för att hitta något som Norden kunde stolt­sera med. Valet föll på perioden 793–1066, som döptes till ”vikingatiden”.

Det var en perfekt period, eftersom den representerade en tid, då de ­nor­diska länderna hade makt. I framställningar av de hårdföra vikingarna försågs hjälmarna med horn.

I Danmark är den första kända bilden av en viking med horn ett träsnitt av Lorenz Frølich från 1877. De följande åren dök liknande framställningar upp i Sverige, och i början av 1900-talet var hjälmarna med horn flitigt förekommande i avbildningar av vikingatiden.

FÖR OCH EMOT: Fynd avgör frågan

© Shutterstock
  • Forskarna känner till hjälmar med horn från tidigare perioder – såsom Viksøhjälmarna (ca 900 f.Kr.) funna på Själland. Även på Gallehushornen (ca 400 e.Kr.) från Sønderjylland har figurer med horn på huvudet avbildats.

  • I Oseberggraven i Norge, som kan dateras till tidig vikingatid, fann forskarna en bonad smyckad med bilder av hjälmar med horn. Möjligen rör det sig om ceremoniella huvudbonader.

  • Arkeologer har funnit små ­figurer från vikingatidens Skandinavien, som på huvudet bär en hjälm med horn. Figurerna kan i teorin representera en kult, som forskarna inte känner till i dag.

© Shutterstock
  • Arkeologer har endast hittat två nästan kompletta hjälmar från vikingatiden, och de har inga horn. Hjälmarna skyddade skallen samt ögonen och näsan.

  • I eddadikterna och sagorna nämns hjälmar med horn inte alls. Dessa verk har nedtecknats av kristna, som var angelägna om att framställa vikingarna som ­barbariska och ociviliserade. Det är därför förvånande att de kristna författarna skulle ha låtit bli att nämna hornen, om de ­verkligen har existerat.

  • En hjälm med horn är väldigt opraktisk i strid. En fiende kan enkelt slå av hjälmen genom att träffa de utstickande hornen.

Gjermundbuhjälmen från Norge är den bäst bevarade hjälmen från vikingatiden.

© NTNU Vitenskapsmuseet & Christian Tønsberg

SLUTSATS: Vikingarna bar hjälmar avsedda för krig

När det kommer till kritan är forskarna säkra på sin sak: vikingarna bar inte hjälmar med horn – i varje fall inte när de skulle ut i strid. Endast två relativt intakta hjälmar från vikingatiden har hittats, och ingen av dem har haft horn.

Detta och det faktum att det helt saknas uppgifter om horn i de skriftliga källorna, som i övrigt innehåller många trovärdiga berättelser, har fått forskarna att dra slutsatsen att hornen är en myt.

Hjälmar med horn kan i teorin ha använts i ceremoniella sammanhang, men det finns inga konkreta bevis för något sådant. Å andra sidan finns det arkeologiska bevis för att vikingarna i strid använde hornlösa hjälmar, som skyddade skallen, ögonen och näsan.

Föreställningen om hårdföra vikingar med horn hålls i dag vid liv framför allt genom reklam, souvenirer, leksaker och maskeradhjälmar.

MYTKNÄCKARNAS DOM: Vikingarna hade inga horn på hjälmen.