Mariana Muñoz-Rodriguez/Shutterstock.com/ public domain
Vikingar kammar

Vikingarna föredrog importerade renkammar

Vikingarna brydde sig betydligt mer om sitt utseende än den genomsnittliga medeltida bonden - och för deras långa, vackra hår var bara det bästa gott nog, enligt en ny internationell studie.

Hedeby i dagens norra Tyskland var en mäktig handelsstad under vikingatiden. Den låg nära den danska gränsen och därmed också nära det mäktiga Frankerriket, som kontrollerade större delen av Centraleuropa och delar av det blev det tysk-romerska riket.

En stor del av arkeologernas viktigaste vikingafynd kommer därför också från Hedeby, där det har varit möjligt att få en imponerande inblick i vikingarnas vardagsliv.

En av de saker som Hedeby har bidragit till att klargöra är i vilken utsträckning vikingarna brydde sig om sitt utseende och sin hygien. Under årens lopp har man här hittat ca 1250 kammar och delar av kammar från vikingatiden.

Kammarna har nu analyserats grundligt i en stor internationell studie, och resultaten visar att endast det bästa var gott nog för att en viking skulle kunna kamma sitt hår. Kammarna kom långväga ifrån.

Lokala kronhjortar var inte bra nog

Den första delen av forskningen gick ut på att fastställa vad de många kammar som hittades i Hedeby var gjorda av. Genom biomolekylära studier visade det sig att mellan 85-90 procent var gjorda av renhorn från renar som inte finns i Danmark, utan i de norska fjällen.

Det fanns också några kammar gjorda av kronhjortshorn, som kan ha sitt ursprung i Danmark, men vikingarna föredrog renkammar, trots att de måste transporteras mer än 1 000 kilometer från Norge till södra Danmark.

Vikingar kammar

Tre kammar tillverkade av renhorn - alla funna i Hedeby.

© Mariana Muñoz-Rodriguez

Norden hade täta handelsförbindelser

Nästa steg var att fastställa om kammarna var importerade eller tillverkade lokalt i Hedeby. Handelsstaden hade redan en stor produktion av föremål tillverkade av kronhjortshorn, så det skulle ligga nära till hands att anta att de tillverkats av danskarna själva.

Men den nya studien tyder på motsatsen. Bearbetningen av horn ledde till ett antal restprodukter som vikingarna kasserade. Studier av avfallshögar från vikingatidens Hedeby visar dock att endast 0,5 procent av avfallet kom från renar. Detta innebär att kammarna färdigställdes i Norge och sedan importerades till Hedeby, där de troligen såldes till ett mycket högt pris.

"Undersökningarna vid Hedeby är särskilt intressanta eftersom de berättar för oss om förbindelserna mellan de bergiga eller arktiska regionerna i Skandinavien och denna stora stad vid porten till kontinentala Europa. De pekar på en period under 800-talet då dessa nordliga förbindelser måste ha varit särskilt starka", skriver arkeologen Steven Ashby vid University of York i studien, som publicerats i tidskriften Antiquity.
*
Forskarna är särskilt intresserade av vikingarnas omfattande gränsöverskridande handelsnätverk, och teamets nästa projekt blir att göra biomolekylära analyser av föremål som har rört sig genom bland annat Grönland och Östersjön.