Vikingarna förde spetälska till Irland

När vikingarna bosatte sig i Irland förde de med sig kunskaper om skeppsbygge, krigföring och handel och grundade bland annat Dublin. Ny forskning tyder dock på att de även smittade den isolerade ön med en av medeltidens mest fruktade sjukdomar.

Ny forskning tyder på att vikingarna inte bara plundrade och bosatte sig i Irland, utan även att de förde med sig en av historiens mest fruktade sjukdomar – spetälska.

Forskare vid Queens University i Belfast har undersökt fem irländska skelett, som bär spår efter sjukdomen. De avled under 900–1200-talet och uppvisar två typer av bakterien M. leprae, som orsakar spetälska.

Ger viktiga kunskaper om sjukdomens upphov

De båda typerna är identiska med typer som är kända från vikingatiden i Skandinavien. Utifrån strontiumanalyser av skeletten kan forskarna se att två av de drabbade växte upp i Skandinavien.

”Eftersom Irland är en förhållandevis isolerad ö i yttersta delen av Västeuropa har undersökningarna potentialen att ge oss viktig information om spetälskans historiska upphov”, förklarar professor Eileen Murphy vid Queens University.

Vikingarna tog även smittan till England

Spetälska smittar vid kontakt med öppna sår och leder till svåra missbildningar. Från romarriket spreds sjukdomen i Europa, men i Irland har man inte hittats spår av sjukdomen från tiden före vikingarnas ankomst år 795.

Det är inte första gången vikingarna beskylls för att ta med sig spetälska över havet. De båda lepratyper som är kända från Skandinavien har tidigare hittats i engelska skelett från samma period.