Vikingarna fick barn med indianer

DNA-undersökningar av 80 islänningar antyder att vikingarna nådde Amerika och förde med sig indianska kvinnor hem.

Enligt de isländska sagorna kom vikingarna till Nordamerika – DNA-analyser stärker nu den teorin.

Vikingarna förde med sig indianer till Island för tusen år sedan. Det konstaterar spanska och isländska forskare, som hos 80 islänningar har funnit en särskild typ av DNA, som bara finns hos indianer och östasiater.

Ursprungligen ansåg forskarna att detta exotiska DNA kom från asiater, som i modern tid bosatt sig på Island, men när forskarna undersökte de 80 islänningarnas släktträd, visade det sig att alla härstammar från samma område på södra Island, och att deras DNA-profil är minst 300 år gammal.

”Island var isolerat från resten av världen från 900-talet och framåt. Den mest sannolika förklaringen är därför att generna härstammar från en indiankvinna, som förts dit från Amerika av vikingar omkring år 1000”, säger DNA-experten Carles Lalueza-Fox, som har deltagit i de nya
analyserna.

Undersökningen får gensvar i historiska kretsar, eftersom forskare länge trott att vikingarna kom till Amerika 500 år före Columbus.