Vikingarna attackerade fienden med skölden

En dansk forskare attackerades med svärd för att förstå hur vikingarna använde sköldar i strid. Den så kallade experimentella arkeologin gav flera överraskande resultat.

Ny dansk forskning visar att vikingarnas sköldar inte användes för att gömma sig bakom.

© Shutterstock

Iklädd tolv kilo brynja gömde sig fil. mag. Rolf Warming bakom sin sköld medan han angreps av en ”fiende” med svärd i handen. DUNK lät det om och om igen när svärdet träffade hans sköld – allt detta för att Warming skulle förstå hur vikingarna stred.

”Det visar sig att vikingarna måste ha använt sina sköldar mycket mer aktivt än man hitintills har trott”, säger Rolf Warming från Köpenhamns universitet till Videnskab.dk.

Vassa svärd för realistisk strid

Han är den förste som undersökt vikingarnas stridsteknik med hjälp av ett skarpslipat svärd och en realistisk sköld. Experimentet är en del av hans masteruppsats.

Vikingarna gömde sig inte bakom skölden tills fienden träffade det. Istället vinklade de skölden så att svärden gled av dem och fienden tappade balansen. Därefter gick vikingarna själva till attack med svärd, yxor eller tryckte upp sköldkanten i ansiktet på fienden.

Vinklad sköld höll längre

Warming kom också fram till att hans sköld knappast skulle hålla en hel dag ute på slagfältet om han lät svärdshugg efter svärdshugg borra sig ner i kanten. Då skulle han till slut bara ha haft handtaget på skölden att försvara sig med. När han istället lät fiendens slag glida av på den vinklade skölden orsakade svärdet inga allvarliga skador.

Warmings nästa uppgift blir att undersöka hur hållbar vikingarnas rundsköld var. För att ta reda på detta ska han använda sig vassa yxor och pilar.

Video

Under sköldtestet angrep inte Rolf Warming sin motståndare utan noterade endast när han hade möjlighet att sätta in dödsstöten.