Susanne Østergaard, Afd. for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum & Nordjyllands Historiske Museum & Marianne Hem Eriksen
viking kranium begravning

Vikingar begravde döda under huset

Ny forskning visar att vikingarna och deras förfäder begravde delar av kranier och spädbarnsskelett under sina hus.

Vikingarna och deras förfäder hade en hittills förbisedd, synnerligen makaber dödsritual. De begravde rester av döda människor i sina hus.

Det hävdar den norska arkeologen Marianne Hem Eriksen vid Oslo universitet.

Hon har i en ny rapport redovisat studier av fyrtio fall från år 250 före Kristus till cirka år 1050 efter Kristus, där kranier och barnlik hittats under golv och dörröppningar samt på gårdar och i brunnar.

viking kranium begravning

I Aalborg har en grupp arkeologer hittat delar av ett kranium mellan två golvlager i ett hus från cirka 250 före Kristus. Kraniet tillhör eventuellt en kvinna som höggs ner med antingen en yxa eller ett svärd.

© Susanne Østergaard, Afd. for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum & Nordjyllands Historiske Museum & Marianne Hem Eriksen

Tre exempel på benfynd i Danmark

  • Aalborg: Krossat kranium hittat mellan två golvlager i ett hus från cirka år 250 före Kristus.

  • Aarhus: Sönderhugget kranium hittat i brunn från 900-talet.

  • Ribe: Kraniedel med runor inskurna i benet hittad i avskrädeshög från 700-talet.

Begravd med avsikt

Hittills har arkeologer vanligen ansett att ben av det här slaget har hamnat under husen av misstag, men Eriksen hävdar att benen medvetet begravdes under husen.

”Det mest intressanta med fynden är att man betraktade den döda kroppen som ett magiskt föremål mer än som en social individ, och att man ville ha delar av avlidna människor nära sig i vardagen”, förklarar hon för VÄRLDENS HISTORIA.

Spår efter brutalt våld

Enligt arkeologen kan den gåtfulla traditionen förklaras med att man ville bevara essensen av den döde eller att man ville förgöra en avliden fiende.

Flera av kranierna uppvisar spår av brutalt våld, vilket talar för att det kan ha rört sig om en fiende.