Vikingakolonier frös och svalt i Nordatlanten

Ny forskning visar att temperaturen störtdök bara några år efter att vikingarna koloniserat Island och Grönland. Det kalla klimatet fick fatala konsekvenser.

Genom att undersöka musselskal har forskarna med stor precision beräknat temperaturen i Nordatlanten under vikingatiden.

Vikingarna kunde inte ha valt en sämre tid för att bosätta sig på Island och Grönland. Ny forskning visar att den genomsnittliga temperaturen i Nordatlanten sjönk med nästan sex grader direkt efter vikingarnas kolonisering av området omkring år 870. Temperaturfallet var troligen starkt bidragande till den hungersnöd som drabbade vikingarna både på Grönland och på Island.

Forskarna har kommit fram till de historiska temperaturväxlingarna genom att mäta syreisotoper i skalen från bland annat ett slags musslor. Eftersom antalet isotoper varierar beroende på vattentemperaturen, har forskarna kunnat göra den hittills mest exakta kartläggningen av temperaturväxlingarna under den period då vikingarna intog Nordatlanten. Metoden är så exakt att forskarna till och med kan utläsa temperaturen för enskilda månader.

Enligt kemisten William Patterson som ligger bakom undersökningen innebar endast en grad lägre sommartemperatur att jordbrukets avkastning försämrades med 15 procent.