Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet
Oden brakteat

Världens äldsta inskrift om Oden skriver om asatrons historia

Ett imponerande guldfynd som hittats av amatörarkeologer har visat sig innehålla världens äldsta inskription med guden Odens namn. Nu måste den nordiska asatron flyttas 150 år bakåt.

Det väckte internationellt uppseende, när två amatörarkeologer för omkring två år sedan fann en enorm guldskatt utanför Jelling i södra Danmark. Nu överraskar fyndet igen.

Danska skriftforskare har upptäckt världens äldsta inskrift med namnet ”Oden” på en av guldbrakteaterna – de små, runda hängsmycken som användes som ett slags medaljonger.

Den mäktige guden från den nordiska mytologi nämns i meningen ”Han är Odens man” vilket hänvisar till brakteatens porträtt av en okänd kung eller storman, som kan ha kallats ”Jaga” eller ”Jagaz”.

Oden brakteater forskare

Inskriften har dechiffrerats av forskarna Krister Vasshus och Lisbeth Imer vid Nationalmuseet i Köpenhamn.

© John Fhær Engedal Nissen, Nationalmuseet

Det betyder att de nordiska gudarna dyrkades redan i början av 400-talet – 150 år tidigare än tidigare påvisat.

Fyndet förändrar inte bara synen på dyrkan av de nordiska gudarna utan kan även göra det möjligt att tyda många fler runtexter.

Extatiska forskare

Den tidigaste hänvisningen till Oden kommer från den romerske historikern Tacitus, som i sitt verk Germania från år 98 efter Kristus skriver att de germanska folkens högste gud kan jämföras med den romerske guden Merkurius. Historikerna anser att denne gud var Oden.

Men det danska fyndet är ”första gången i världshistorien som Odens namn nämns”, säger Lisbeth Imer, som är runexpert och skriftforskare vid Nationalmuseet i Köpenhamn. Det är hon tillsammans med språkforskaren Krister Vasshus som har gjort upptäckten.

”Vi har hittat bevis svart på vitt, och det är en enorm upptäckt. Jag är i det närmaste extatisk. Den här typen av inskrifter är oerhört sällsynta, vi hittar kanske en vart femtionde år, och den här gången har det visat sig vara världshistoriskt”, säger Krister Vasshus.

Den hittills äldsta inskriften med namnet Oden finns på ett dräktspänne från andra hälften av 500-talet från Nordendorf i södra Tyskland. I Danmark finns den hittills äldsta inskriften på en amulett tillverkad av en bit av ett mänskligt kranium från början av 700-talet.

Tydning kan leda till nya genombrott

Att forskarna över huvud taget kunde tyda runorna på brakteaten är i sig ett smärre mirakel. Texten är liten, sliten och har nästan försvunnit helt på en del ställen. Dessutom har den skrivits utan mellanrum mellan orden och innehåller ord som runologerna inte har sett tidigare.

”Runinskriften har varit den svåraste jag tolkat under mina tjugo år som runolog på Nationalmuseet, men upptäckten är också helt fantastisk”, säger Lisbeth Imer.

Mer än 200 brakteater med inskrifter har hittats i Nordeuropa, och den nya tydningen har redan lett till att flera andra texter har dechiffrerats.

I guldskatten fanns det till exempel en annan brakteat, som visade sig ha samma inskrift som den som nyligen dechiffrerats. Den är dock sämre gjord och texten innehåller fel – till exempel är Oden felstavat.

Det visade sig att det i Nationalmuseets samlingar finns en identisk ”tvilling” till den slarvigt utförda brakteaten, som hittades i Odense 1852. Forskarna kunde se att tvillingen tillverkats med samma matris, och efter 170 år har det nu blivit möjligt att läsa hela skriften.

Upptäckterna visar att det måste ha varit en intressant och helig text, som kopierats flitigt. Danska kungar kan ha använt texten för att låta sig uppfyllas av Odens kraft och magiska förmågor.

Oden brakteater museum

Den stora guldskatten kan beskådas på Nationalmuseet i Köpenhamn.

© Joakim Züger, Nationalmuseet