O. Vaering/Bridgeman Images

Varför lämnade vikingarna Vinland?

Sagorna berättar att danska vikingar seglade till Nordamerika och bosatte sig i det nya landet. Varför vikingarna lämnade området vet vi emellertid inte.

Enligt Erik Rödes saga seglade ­vikingen Leif Eriksson till Nordamerika omkring år 1000, då han grundade en bosättning.

En annan saga – Grön­länningasagan – berättar att andra nordbor också begav sig till det nya landet, som fick namnet Vinland.

Med sagorna som utgångspunkt kom norska arkeologer på 1960-talet fram till att Vinland av allt att döma låg på ön Newfoundland.

Där har ­arkeologer sedan dess gjort flera fynd, som bekräftar att 80–90 européer levde där under den period som nämns i sagorna.

Forskarna har hittat bland annat järnspik, glaspärlor och rester av byggnader.

Varför vikingarna lämnade Vinland är oklart.

Enligt sagorna hamnade en del vikingar i strid med lokalbefolkningen, men det är osannolikt att de infödda kan ha drivit bort nordborna.

Enligt forskare var ursprungsamerikanerna i Vinland för få för att utgöra något hot.

Skälet till vikingarnas avfärd var ­troligen att de aldrig hade tänkt slå sig ner i Vinland för gott – till exempel har arkeologerna inte hittat några spår efter lantbruk eller husdjur, och byggnaderna ligger närmare varandra än de skulle ha gjort, om bosättningen hade varit tänkt att vara permanent.