Varför kidnappade vikingarna kvinnor?

När vikingarna plundrade Europas kuster, var målet inte enbart att skaffa guld och rikedomar utan även människor. I synnerhet kvinnor var ett populärt byte.

Många kvinnor rövades bort från ­Normandie och Brittiska öarna.

© Imageselect

När vikingarna plundrade Europas kuster var de inte enbart ute efter guld och ­rikedomar utan även efter människor. Män och kvinnor rövades bort och gjordes till
slavar – så kallade trälar.

Nyare forskning tyder på att det var framför allt kvinnor som rövades bort. Det var ett resultat av vikingarnas utbredda månggifte. Det gjorde det svårt för unga krigare att hitta kvinnor att gifta sig med.

Trälar användes för lågt aktade arbeten

Det lättaste sättet att få barn och föra släkten vidare var därför att utnyttja kvinnliga slavar, som enligt vikingarnas lagar kunde utnyttjas ­sexuellt. Trälar utgjorde upp till tjugofem procent av vikingarnas befolkning och utförde det hårda arbetet med att mjölka korna och tröska säden.

Mjölkning var särskilt lågt aktat och användes som en grov förolämpning bland vikingakrigare. Därför vägrade många fria kvinnor att utföra den delen av arbetet.

Vikingarna var kvinnotjusare

När danska vikingar i slutet av 800-talet erövrade och bosatte sig på de brittiska öarna upptäckte anglosaxarna snart att krigarna var väldigt måna om sitt yttre.

De trimmade skägget, hade tjusiga frisyrer och tog långa bad. Vikingarna var så oemotståndliga att engelska kvinnor gärna lämnade man och barn för en nordbo.

Läs vidare om vikingarna här