Utanför Skandinavien blev vikingarna kända under många olika namn.

© Topbillede

Vad kallade andra folkslag vikingarna?

Européerna fick upp ögonen för Skandinaviens vikingar när de plundringsglada männen härjade i 700-talets Europa.

12 september 2019 av Niels-Peter Granzow Busch

När vikingarna på 700-talet började röva och plundra i Europas länder var det ingen som visste mycket mer om dem än att de kom norrifrån.

De vikingar som plundrade England kom framför allt från Danmark, så britterna kallade dem alla för Dani – danerna. 

I Irland lär de skandinaviska sjöfararna ha fått namn efter hårfärgen – danskarna kallades dubgaill (de mörka främlingarna), medan norrmännen kallades finn­gaill (de ljusa främlingarna).

Tyskarna kallade vikingarna för askomanner – askmän – eftersom en del av vikinga­skeppen var av träslaget ask. 

När skandinaverna nådde det muslimska Spanien fick de heta al-Majus – de ­hedniska monstren.

Visste du att ...

... man i Bysantinska riket kallade vikingarna várangoi? Ordet kan översättas till det svenska ”väringar”, en beteckning för de legosoldater som tjänstgjorde hos kejsaren i Bysans på 900- och 1000-talet.

Kanske är du intresserad av...