Vad är en viking?

Forskare har i många år försökta reda ut varifrån ordet viking kommer.

Forskare har i många år försökta reda ut varifrån ordet viking kommer.

Granger/Imageselect

Det finns många hypoteser om varifrån ordet viking kommer.

En del forskare tror att det ursprungligen användes om sjöfarare från landskapet Vik – området kring Oslofjorden.

Andra har föreslagit att begreppet är besläktat med ordet vik och därmed beskriver folk ”som lade till med sina skepp i vikarna”.

Den äldsta kända användningen av uttrycket finns i den anglosaxiska dikten ”Widsith” från 600-talet och har alltså använts långt före det som vi i dag kallar vikinga­tiden, som gick från slutet av ­700-talet till mitten av 1000-talet.

Många historiker betraktar plundringen av klostret Lindisfarne i England år 793 som början på vikingatiden­, och efter hand som de nordiska krigarna härjade, plundrade och dödade i länderna kring Nordsjön kom ordet viking att få ­betydelsen­ sjörövare.

Men det rådde inte enighet om vad de vildsinta sjöfararna skulle kallas.

Irländarna kallade dem för ”de mörka och vackra främlingarna”, hos gallerna ­kallades de ”sjömänniskor”, och anglosaxarna i England drog alla över en kam och kallade dem ”daner”.

Säkert är dock att skandinaverna ­började använda beteckningen viking om sig själva.

I Sverige finns det till exempel en runsten tillägnad ”Tóki Viking” och en annan, som hyllar Björn, som dödades, medan han var ”i viking”.