Vegard Vike/KHM, UiO
Gokstad Vikingaskepp stålkonstruktion

Teknik för oljeborrning ska rädda Norges vikingaskepp

Världens bäst bevarade vikingaskepp spricker, eftersom museet i Oslo inte längre är lämpligt att förvara de ömtåliga skeppen i. Nu är hjälp på väg från oväntat håll.

Världens bäst bevarade vikingaskepp, Gokstadsskeppet, Osebergsskeppet och Tuneskeppet, har i nästan hundra år varit utställda på Vikingeskibsmuseet i Oslo tillsammans med flera hundra föremål som hittades i gravhögarna.

I många år har skeppen emellertid utsatts för svåra påfrestningar på grund av det stora antalet besökare och det faktum att byggnaderna inte är ändamålsenliga. När konservatorerna 2019 upptäckte två stora sprickor i Gokstadsskeppet insåg de att tiden höll på att springa ifrån dem.

De ömtåliga skeppen har aldrig flyttats sedan de kom till museet, och minsta misstag under processen skulle kunna vålla permanenta skador.

Nu meddelar museet att man till slut har kommit på en lösning – och svaret kom från oljeindustrin i Nordsjön.

Gokstad vikingaskepp

I det gamla museet gick det att komma väldigt nära vikingaskeppen. Hallarna var ofta fyllda med människor.

© Colgill / Wikimedia Commons

Tolv gånger fler besökare än beräknat

Det har länge varit uppenbart att de berömda norska vikingaskeppen skulle behöva flyttas till ett nytt museum. När Vikingeskibsmuseet öppnade 1926 var det avsett för omkring 40 000 besökare per år. När museet år 2021 stängde på grund av renovering var det emellertid Norges populäraste museum med över en halv miljon besökare årligen

Skeppen har stått uppställda i öppna hallar, så vibrationer från alla besökare, temperatur- och fuktighetsförändringar samt vanligt slitage har medfört stora risker. De konstruktioner som håller skeppen uppe har också varit otillräckliga för att hålla plankorna stabila över tid.

VIDEO – Se arbetet med skydda vikingaskeppen:

Ett nytt museum skulle byggas, men en internationell kommission av experter konstaterade redan 2012 att skeppen är för ömtåliga för att överleva en flytt till en annan plats i landet. Planen blev därför att i stället bygga ut det nuvarande museet.

Även det kräver dock att skeppen skyddas och flyttas några hundra meter – och där började problemen.

Stålkonstruktion skyddar mot vibrationer

Vikingaskeppen är helt unika, och det finns helt enkelt ingen i världen som har erfarenhet av att flytta så gamla och ömtåliga skepp.

Konservatorerna från det statliga norska projektet SGO (Sikringen af Objekter) konsulterade ett stort antal experter och lösningen blev att 50 ton tunga stålkonstruktioner tillverkas av det norska företaget Imenco, som är känt framför allt för att utveckla teknik åt borrplattformar i Nordsjön.

De enorma stålskeletten kommer att reducera de vibrationer som skeppen kommer att utsättas för under det omfattande arbetet med att bygga ut museet.

”Energin från byggprojektet tas upp av stålbalkarna och reduceras av vibrationsisolatorer. På det sättet utsätts vikingaskeppen för minimalt med vibrationer och skakningar”, säger David Hauer, konservator vid SGO.

Eventuella skakningar kommer dock att övervakas noga och samtliga medarbetare på byggarbetsplatsen kommer att ha ett särskilt larm, som börjar pipa om vibrationerna i marken blir för stora.

När tiden är inne kommer stålkonstruktionen att kunna placeras på skenor, så att skeppen enkelt kan dras till sina nya lokaler. Den nya anläggningen ska enligt planen ha en toppmodern klimatkontroll och tre gånger så mycket plats för att hysa skeppen.

Det utbyggda vikingaskeppsmuseet ska enligt planen stå färdigt 2026.

Gokstad Vikingaskepp stålkonstruktion

Stålbalkarna kring vikingaskeppet fångar upp vibrationer från museibygget. Konstruktionen gör även att skeppet kan flyttas försiktigt.

© Vegard Vike/KHM, UiO