Stort fynd: Ovanlig vikingaskatt uppgrävd på Island

Hundratals föremål från vikingatiden har hittats i några ovanligt långa gravar på norra Island. Arkeologer har bland annat hittat två vikingasvärd och två begravda vikingaskepp.

Ett av de båda svärd som arkeologer har funnit vid Eyjafjörður-fjorden i norra Island.

© Hildur Gestsdóttir, Twitter]

Arkeologerna är entusiastiska inför ett vikingafund vid Eyjafjörður-fjorden på norra Island.

Där har man – hittills – upptäckt sex gravar från vikingatiden, och de innehåller hundratals föremål från 900-talet.

Man har bland annat hittat två svärd, tre spjut och tre sköldar.

Graven har ovanliga drag

Fyndplatsen är svårt medtagen av naturlig erosion, men den innehåller trots det så många föremål att utgrävningsledaren Hildur Gestsdóttir säger till det isländska nyhetsmediet Vísir att skatterna bara väller fram ur marken, och att de precis har hittat ett kranium.

Gravplatsen är ovanlig av framför allt två skäl:

  • Två av de sex gravarna är båtgravar, där framför allt förmögna vikingar lagts till vila på skepp, som sedan begravits under jorden. Sådana är väldigt ovanliga på Island.

År 1880 fann arkeologer ett begravt vikingaskepp i Sandar i Norge.

© Creative Commons
  • Ett annat ovanligt drag hos gravarna är att de är mycket långa. De är 8–9 meter långa, och så stora gravar har aldrig hittats på Island. Arkeologerna gissar att det kan bero på en särskild tradition i det aktuella området.

Bättre förståelse av vikingar

Enligt det äldsta isländska historieverket Ari fróði’s Íslendingabók koloniserades Island av vikingar från västra Norge i slutet av 800-talet. Kombinationen av historiska källor och arkeologiska vittnesbörd är ett mycket effektivt sätt att förstå Island på vikingarnas tid.