Shutterstock, NTNU Vitenskapsmuseet

Solstorm avslöjar när vikingar upptäckte Amerika

Årsringar i trä hittat på vikingaboplats ledde arkeolog på spåret. Nu vet vi exakt hur många år vikingarna slog Columbus med.

Historiker har i årtionden vetat att vikingarna nådde Amerika, men exakt hur många år före Christofer Columbus har hittills varit svårt att slå fast. Man har uppskattat att Leif Eriksson upptäckte Amerika någon gång mellan år 970 och 1020.

Efter grundliga studier kan forskare vid universitetet i Groningen i Nederländerna nu ange ett exakt årtal.

Forskarna undersökte trä som arkeologer tidigare har grävt ut på vikingaboplatsen L’Anse-aux-Meadows nära Newfoundlands nordspets. Träet bär tydliga spår av att ha bearbetats med järnyxor, vilket utesluter att områdets ursprungsamerikaner kan ha fällt det.

Trädstammar bildar en tillväxtring varje år, och genom att studera årsringarna kom de nederländska forskarna fram till när vikingarna anlände till platsen.

© Shutterstock/VÄRLDENS HISTORIA

Columbus snuvad på förstaplatsen

År 993 rasade en kraftig solstorm, som världen över resulterade i en betydligt större mängd kol 14 än andra år. När forskarna upptäckte denna så kallade 993–994 carbon-14 spike i träet från L’Anse-aux-Meadows var uppgiften enkel.

”Vi fann tecken på solstormen 29 årsringar in i träet, och det gjorde att vi kunde konstatera att trädet hade fällts år 1021”, förklarar arkeologen Margot Kuitems.

Columbus nådde Amerika först 1492 och blev därmed slagen med 471 år – kanske med ännu mer. Ingen vet med säkerhet om L’Anse-aux-Meadows var vikingarnas första boplats i Amerika.