Lene Brandt

Runsten låg dold under köksgolvet

Kvicktänkt arkeolog räddar stor runsten. Nu ska fyndet från ett danskt kök undersökas närmare.

Det är inte varje dag experter från Danmarks Nationalmuseum kallas till en köksrenovering. Men när makarna Brandt i staden Randers rev bort linoleumgolvet i sitt kök stötte de på en cirka två meter lång och 80 centimeter bred sten.

Eftersom området längs Jyllands ostkust är något av en ”hotspot” för runstenar, kontaktade paret det lokala museet, men personalen bedömde att stenen var av mycket yngre datum.

Lyckligtvis såg en vän till familjen, som är arkeolog, en film av stenen, när den lyftes upp och kördes iväg. Hon noterade då att det på stenens baksida fanns något som liknade runor.

Stenen hade i årtionden utgjort en del av grunden under familjens kök.

© Lene Brandt

Inskriptionen avslöjar stenens ålder

Inom kort fick experter från Nationalmuseet ta en närmare titt på stenen, och de kunde konstatera att det mycket riktigt rör sig om runor, närmare bestämt texten ”aft bi” eller ”efter b”. Resten saknas, eftersom stenen kapats för flera hundra år sedan.

Om den bevarade texten visar sig vara inledningen på runinskriptionen är stenen sannolikt en av de äldsta och ovanligaste i Danmark. Under tidig vikingatid användes ”aft" nämligen som inledning på många runinskriptioner. Det innebär att runorna troligen ristades på 800-talet.

Arkeologerna jublar, för i Danmark har man hittat endast ett fåtal runstenar från vikingatidens början.