Arkeologerna hittade porten av en ren tillfällighet, när de höll på med en provgrävning intill en mur av stora stenblock.

Porten till vikingarnas rike funnen i Tyskland

Arkeologer har grävt ut en cirka 1300 år gammal port som var infarten till vikinga­tidens Norden.

”Sensationellt”. Så beskriver arkeologerna fyndet av en fem meter bred port i den tre mil långa försvarsvallen Dannevirke, som var anlagd på den jylländska halvön. Den enorma vallanläggningen skyddade Norden mot saxarna och frankerna i söder. Enligt forskarnas teorier skyddade vallen framför allt den strategiskt viktiga handels­staden Hedeby, som låg i närheten av Dannevirke.

Porten har beskrivits i gamla texter, där det sägs att ”ryttare och vagnar” strömmade igenom den med varor från fjärran länder. Arkeologer har i hundratals år sökt efter den öppning som all trafik till och från Danmark måste ha gått igenom.

Resterna av porten har grävts ut i en mursektion från 700-talet i våra dagars Nordtyskland. Arkeologerna hoppas nu kunna leta sig ända ned till den gamla vägbeläggningen och till hålen efter stolparna från denna port till vikingarnas värld.

Kanske är du intresserad av...