K. Patalon
Ciepłe vikingagrav

Överraskande upptäckt: Polska praktgravar med vikingar

Arkeologerna tror att de begravda vikingarna tillhörde den inre kretsen kring Polens första kungadynasti.

När en grupp arkeologer undersökte fyra skelett som grävts ut i byn Ciepłe i norra Polen fick de sig en ordentlig överraskning.

Skeletten låg i fyra rikt utsmyckade, centralt belägna kammargravar på en gravplats från 1000-talet, då adelssläkten Piast grundade Polens första kungadöme. De storslagna gravarna innehöll rika gåvor, vapen och ridutrustning.

De döda var vikingar från Danmark

Först trodde forskarna att de döda var polska adelsmän som var nära besläktade med dynastin, men strontium- och DNA-analyserna av skelettresterna gav ett helt annat resultat.

”Det visade sig att ingen av männen tillhörde Piastdynastin. I stället kom de från Skandinavien, troligen Danmark”, berättar arkeologen Sławomir Wadyl för VÄRLDENS HISTORIA.

De döda var med andra ord vikingar, och troligen erfarna krigare. Vid dödstillfället var två av männen cirka 50 år och en tredje 25 år. Den fjärde har inte gått att åldersbestämma och forskarna kan inte heller säga hur de fyra vikingarna dog.

Ciepłe vikingagrav

De fyra vikingagravarna i Ciepłe är de äldsta i området, och allt tyder på att lokalbefolkningen respekterade vikingarna under lång tid efter jordfästningen. Gravarna rördes nämligen aldrig och det anlades inga nya gravar på platsen. I modern tid har dock någon, som inte kände till vad som doldes i marken, dragit ett kloakrör rakt igenom en av gravarna.

© Z. Ratajczyk

Hade en särställning i området

Allt tyder emellertid på att männen hade en särställning, för de fyra praktgravarna var omgivna av ett stängsel som skilde dem från de cirka 60 övriga gravarna.

I två av vikingagravarna hittade arkeologerna små vågar, som enligt Wadyl förmodligen användes för att väga ädelmetaller. Han tror att de fyra vikingarna bland annat drev in skatt från handlande i området åt Polens första kung Boleslav I, som grundade Ciepłe under den här perioden.

Eventuellt utsänd av Knut den store

Den polske kungen hade täta band till den danske vikingakungen Knut den store, vars mor var Boleslavs syster.

Därför kan det ha varit Knut som sände de fyra vikingarna till Polen för att hjälpa Boleslav. De storslagna gravarna tyder på att de var framgångsrika.

Enligt Sławomir Wadyl kan det till och med vara så att de fyra vikingarna härskade över bosättningar i området, som var oerhört viktiga för det unga polska kungadömet. Ciepłe ligger nära floden Wisła, en av dåtidens viktigaste handelsleder.

Vikingasvärd från Ciepłe

I de fyra vikingagravarna hittade arkeologerna svärd med vackert dekorerade skaft. De dyrbara vapnen, som var tillverkade i Västeuropa eller Skandinavien, visar att de avlidna sannolikt var krigare av hög rang.

© J. Szmit

Fanns kanske fler vikingar i Polen

Den typ av kammargravar som vikingarna låg i är sällsynta i Polen. Arkeologerna har hittat liknande gravar i andra delar av Polen, men ingen har hittills med säkerhet kunnat bevisa åt vilka de uppfördes.

”Vi misstänkte att några av dem var av skandinaviskt ursprung, men hittills har vi nästan bara haft gravgåvor att gå på”, berättar Sławomir Wadyl.

”I Ciepłe har vi nu för första gången paleobiologiska bevis, i form av strontium- och dna-analyser, som tyder på ett skandinaviskt, troligen danskt, ursprung för många av dessa människor.”