Mildri Een Eide, Innlandet fylkeskommune
Vikingeskat jern Norge

Ovanlig vikingaskatt dök upp i norskt dödsbo

En norsk kvinna skulle städa ut sina avlidna föräldrars hus, när hon fann några märkliga metallföremål, som hennes far hittade för 40 år sedan. När det lokala museet undersökte föremålen fick hon en chock.

När dödsbon ska tömmas dyker det ofta upp gamla minnen. Det hör dock till ovanligheterna att hitta vikingaskatter i källaren. Det gjorde Grete Margot Sørum, när hon efter att hennes mor gått bort röjde i sina föräldrars hem i Valdres i Norge.

Bland gamla fotografier och antikviteter dök ett gammalt knippe med 32 metallföremål upp.

Grete Margot Sørum kom ihåg att hennes far hade hittat dem i samband med att en brunn grävdes på tomten någon gång under 1980-talet.

”Han stoppade undan dem i en vrå någonstans. När de dök upp igen tänkte jag att det nog inte var något som jag skulle köra till återvinningen!”, berättar hon.

Vikingaskatt järn Norge

I trakten kring Valdres, där metallstyckena hittades, har det funnits järngruvor sedan omkring 200 f.Kr, så det rör sig sannolikt om lokalt producerat järn.

© Mildri Een Eide, Innlandet fylkeskommune

Hon tog metallbitarna till det lokala museet, som lämnade dem vidare till Innlandet kommunearkæolog. Där kunde man snabbt konstatera att det inte var något nutida järnskrot utan uppskattningvis 1000 år gammalt järn från vikingatiden.

Metall var betalningsmedel

Metallstyckena representerade under vikingatiden ett stort värde, eftersom de kunde användas för att göra redskap, vapen eller rustningar. Antagligen har metallstyckena grävts ner i orostider för att de inte skulle stjälas.

Metallstyckena är identiska, väger 50 gram vardera och är försedda med ett hål ena änden.

”Det tyder på att de har suttit ihop i ett knippe”, förklarar arkeologen Mildri Een Eide. På så sätt har det varit enkelt att bära det stora antalet metallstycken i ett bälte, så att de till exempel kunde användas som betalningsmedel på marknaden.