Otroligt välbevarat vikingasvärd funnet i Norge

Högt uppe bland bergen i Oppland fylke i Norge har en grupp jägare gjort ett överraskande fynd: ett vikingasvärd. Svärdet är i överraskande gott skick efter att ha legat cirka tusen år i naturen.

Ett mycket välbevarat vikingasvärd hittades i Oppland.

© Espen Finstad, Secrets of the Ice/Oppland Fylkeskommune

En grupp renjägare fick en rejäl överraskning, när de under en jakt befann sig cirka tre timmars vandring från närmaste väg.

De fann ett vikingasvärd av järn – hela 1640 meter ovanför havsytan.

Video

Svärdet bedöms härstamma från mellan år 850 och 950, och förutom att det är väldigt välbevarat, så är det väldigt ovanligt att det hittats så högt upp bland bergen.

Området undersökt med metalldetektor

Jägarna tog kontakt med en lokal arkeolog, som kontaktade arkeologen i Oppland fylke, Espen Finstad.

Jägarna hade inte tagit någon GPS-position av fyndplatsen, men med hjälp av bilder av landskapet kunde de snabbt lokalisera den igen.

Arkeologer undersökte området i en radie av 50 meter från svärdet med metalldetektorer, men de fann inget annat än det välbevarade svärdet.

Bevarat tack vare kölden

Svärdets fyndplats är täckt av snö och is det mesta av året, så svärdet har varit väl skyddat, trots att det legat på marken och inte varit nedgrävt.

Det imponerande skicket beror sannolikt på en kombination av järnets kvalitet, den höga höjden och den kalla temperaturen.

Arkeologen Espen Finstad säger till NRK att det är sannolikt att svärdets ägare har dött på isen. Han tillägger att ägaren bara hade gått ett par hundra meter längre åt öster, så hade kroppen nog legat kvar i isen och bevarats för eftervärlden – liksom mumien Ötzi, som hittades vid den italiensk-österrikiska gränsen.

Svärdet har förmodligen haft ett skaft av ben, trä eller läder, men det har inte bevarats.