Museum Skanderborg

Osynlig viking stod nära kungen

I fem år har arkeologer letat efter spår av en stor krigare från Danmark, men först nu vet de med säkerhet vad som hände med Fregerslev-vikingen.

När arkeologer år 2017 fann en vikingagrav utanför samhället Fregerslev drygt en och en halv mil söder om Aarhus i Danmark, ställdes de samtidigt inför ett mysterium – graven från 900-talet innehöll alla de skatter man kunde förvänta, men det fanns inga spår efter den döde.

Analyser av jorden i graven avslöjar nu spår av fosfor – ett säkert tecken på att den tomma graven har innehållit en nu ”osynlig” viking, som med tiden har brutits ner.

”Vi var medvetna om att det var en möjlighet att benen hade brutits ner, men vi var inte säkra. Nu vet vi med säkerhet att graven har varit en vikings viloplats”, säger Søren Sindbæk från Museum Skanderborg.

Betslet på den döde stormannens häst var vackert dekorerat.

© Foto & Co v. Brian Poulsen

Mängder av silver och guld

Med sig i graven hade vikingen fått bland annat en häst samt sin pilbåge och ett koger. Om inte dessa gåvor i sig räckte för att visa att den döde hade tillhört samhällets elit, så gjorde hästens betsel det: sammanlagt 800 guld- och silverbelagda beslag har grävts ut – flera av dem med utsökta detaljer.

De dyrbara gravgåvorna får museiinspektören Merethe Schifter Bagge vid Museum Skanderborg att beskriva den döde som ”en mycket viktig person, som stod nära kungen, vilket under den perioden har varit Gorm den gamle eller Harald Blåtand. Ryttaren kan ha haft en administrativ roll eller ha varit en härförare”.