Nytt fynd: Sagorna var sanna

Sverres saga från år1185 berättar om hur den onda fienden förgiftade en brun med ett förruttnat lik. Nu har arkeologer hittat liket i en brunn i Trondheim.

Arkeologerna har grävt ut brunnen i Trondheims borg från 1100-talet. Under en sten låg ett kranium och människoben.

© Norsk institutt for Kulturminneforskning

"Baglerna (en grupp upprorsmän stöttade av danskarna, red.) tog allt gods som fanns i borgen och brände sedan alla hus. De tog en död man och släppte ned honom i brunnen. Så kastade de sten i den tills den var fylld."

Så beskrivs händelsen i sagan om den norska kungen Sverre Sigurdsson som levde ca år 1151–1202. Det var hans borg i Trondheim som baglerna intog och förstörde. Arkeologiska utgrävningar visar nu att berättelsen från Sverres saga kan ha ägt rum på riktigt.

Liket har rätt ålder

Förra sommaren hittade arkeologer rester av ett skelett i brunnen och nu visar kol-14-analyser att benen kommer från en 35–50-årig man som levde i slutet av 1100-talet. Kung Sverres borg intogs år 1197.

Historiker har länge tvivlat på sagornas trovärdighet men fyndet i Trondheim visar att berättelserna från vikingatiden och medeltiden inte kan avskrivas som rena påhitt eller fantasifulla hyllningar till kungen som betalade för att få sagorna nedtecknade. Första delen av sagan skrevs år 1185 men den andra delen är efter allt att döma skriven efter Sverres död år 1202.

Arkeologerna jublar: Enestående dokumentation

De norska arkeologerna är i extas:

“Det här är jättestort. Det är ett spektakulärt fynd och det finns knappast något motsvarade där du har skriftliga källor och sedan på detta sätt kan bekräfta historien", säger arkeologen och projektledaren Anna Petersén från Norsk Institutt for Kulturminneforskning.