Carl Rasmussen

Ny teori: Saltvatten tog livet av Grönlands vikingar

Forskare vid Harvard University har en överraskande förklaring på vikingarnas mystiska försvinnande från Grönland.

Från de första vikingarnas ankomst till Grönland på 980-talet och de följande cirka 400 åren finns det arkeologiska spår av nordbornas närvaro på ön. Men omkring år 1400 försvann de på kort tid. Nu har en forskare vid Harvard University i USA presenterat en överraskande hypotes om varför vikingarna lämnade Grönland.

Från 1300-talet fram till 1800-talet drabbades stora delar av norra halvklotet av den så kallade lilla istiden. Den medförde sträng kyla och längre vintrar. På Grönland fick perioden allvarliga konsekvenser.

Vikingarna hade bosatt sig i de låglänta områdena längs Grönlands kust, där det gick att odla grödor och hålla husdjur. Enligt Marisa Julia Borreggine, som är doktorand på institutionen för geovetenskaper vid Harvard University, kunde deras ättlingar emellertid inte bo kvar där under den lilla istiden.

Kyrkan i Hvalsey nära Grönlands sydspets står som det sista tecknet på att vikingarnas ättlingar fortfarande var vid liv. I september 1408 gifte sig Thorstein Olafsson med Sigrid Björnsdóttir i kyrkan.

© Number 57

Ängarna stod under vatten

Med hjälp av datorsimuleringar har hon undersökt konsekvenserna av de växande ismassorna längs kusten. Enligt hennes beräkningar pressade den tunga havsisen bokstavligt talat ner Grönlands kustområden under havsnivån.

Marisa Julia Borreggines forskning visar att de frodiga kustområden som hade livnärt nordborna på Grönland hamnade under fem meter havsvatten. Utan möjlighet att odla jorden eller låta husdjuren beta drabbades nordborna av hungersnöd och blev tvungna att lämna Grönland.