Ny forskning: Tecken på vikingaplagg betyder ”Allah”

Vävda tecken av silver- och silkestrådar på band funna i svenska vikingagravar har nu tolkats. Tecknen är arabiska och betyder ”Allah” respektive ”Ali”.

Det grafiska mönstret på bandet är kufisk skrift.

© Annika Larsson

De har länge tolkats som typiska grafiska tecken från vikingatiden, men nu har de visat sig vara något helt annat:

En ny undersökning visar nämligen att de tecken som uppträder på band från vikingagravar från 800- och 900-talets Sverige är kufisk skrift.

Kufisk skrift är en variant av arabiska, och tecknen bildar orden ”Allah” och ”Ali” – som var profeten Muhammeds kusin.

Det skriver Uppsala universitet.

Vikingarna nådde Mellanöstern

Forskaren och arkeologen Annika Larsson står bakom undersökningen och har med hjälp av bland annat en iransk kollega tolkat tecknen.

”Jag kom att tänka på att jag hade sett motsvarande tecken i Spanien på moriska textilier”, förklarar hon för brittiska BBC.

Tack vare floderna på den eurasiska kontinenten hade vikingarna kontakt med den muslimska världen, och man har hittat spår efter vikingarna så långt borta som i Bagdad.

Därför har man även tidigare hittat arabiska föremål i vikingagravar i Skandinavien – föremål som köpts eller stulits under resorna.

Påverkan från islam?

Så är emellertid inte fallet med banden, enligt Larsson. Hon anser snarare att islam som religion kan ha haft inverkan på vikingarnas begravningsritualer.

”Sannolikt påverkades vikingarnas gravseder av islam och tanken på ett evigt liv efter döden”, säger hon, med hänvisning till att banden troligen tillverkats i Västeuropa.

DNA-undersökningar ska nu fastslå varifrån personerna i gravarna med banden kommer.