Gjelledstadstory.no
Gjellestadskibet, vikingeskib, gravhøj

Norskt vikingaskepp överraskar forskarna

Den första utgrävningen av ett norskt vikingaskepp på hundra år genererar mängder med ny kunskap. Gravhögen som skeppet ligger i är fylld med spännande nyheter.

Nära Svinesund på gränsen mellan Norge och Sverige är norska arkeologer i färd med att gräva ut det så kallade Gjellestadsskeppet.

De första jordanalyserna avslöjar nya sidor av vikingarnas vardag.

”Begravningen innebar inte bara att man drog upp ett skepp på land och skyfflade jord över det. Här kan vi se att det översta jordlagret avlägsnats omsorgsfullt och att området förberetts”, förklarar arkeologen Lars Gustavsen från Norsk Institut for Kulturmindeforskning (NIKU).

Kort, Gjellestadskibet

Gravhögen med Gjellestadsskeppet ligger två mil sydost om staden Sarpsborg.

© Shutterstock

Byggmaterial hämtades långt från graven

Analyserna visar att Gjellestadsskeppet är täckt med grästorv, som hämtades långt från gravhögen. Forskarna tror att enbart högen har krävt flera veckors arbete att konstruera samt omsorgsfull planering.

Gjellestadsskeppet har än så länge daterats till ”någon gång efter år 732”, då träden till virket fälldes.

De norska arkeologerna antar därför att skeppet placerades i gravhögen vid ungefär samma tid som två andra kända norska skeppsgravar: Oseberg (år 820) och Gokstad (800-talets slut).

Utgrävningen av Gjellestadsskeppet har sin egen webbplats: Gjellestadstory.no. Den innehåller en fem minuter lång video om områdets historia. Här får du en minut om gravhögen och skeppet från vikingatiden.

Fartyget var mindre än Osebergsskeppet

I stort sett allt trä har ruttnat bort, men den främre delen av Gjellestadsskeppets tunga köl är så intakt att årsringarna ger de första indikationerna av när en mäktig viking begravdes i det.

Skeppets storlek uppskattas till ”lite kortare och smalare än Osebergs- och Gokstadsskeppen” (21,5 respektive 23,8 meter).

Medan fartygssidornas bord för länge sedan försvunnit, sitter rostiga järnspikar kvar på sina ursprungliga platser i jorden och avslöjar hur Gjellestadsskeppet såg ut.