Birgit Maixner, NTNU Science Museum

Norsk vikingaskatt skulle användas för shopping

En viking från Norge gömde sin reskassa under golvplankorna för 1 100 år sedan, visar undersökningar av det så kallade Stjørdalfyndet.

Norska arkeologer har publicerat en rapport om den skatt från vikingatiden som 2021 hittades i Stjørdal utanför Trondheim.

Skatten består av inte färre än 46 föremål tillverkade av vikingarnas högt älskade silver.

Hals- och armringar av silver samt silvermynt utgör större delen av fyndet. Ägaren har sannolikt varit en rik köpman eller någon av vikingarnas stormän, som i oroliga tider grävt ner skatten under sina golvplankor.

Armringar av silver var vikingarnas mest gångbara valuta. Ringarna knäcktes i mindre bitar, så att silvret kunde vägas på en våg. Skatten består av ett stort antal sådana fragment. Faktum är att endast två av de 46 föremålen är hela.

Hacksilver var vikingarnas dollar

Experterna tror att uppdelningen av skatten i mindre bitar, så kallat hack- eller klippsilver, kan ha skett inför en längre handelsresa:

”Vi föreställer oss att ägaren har förberett sig för att göra affärer genom att dela upp silvret i bitar som var enkla att väga”, säger arkeologen Birgit Maixner på institutionen för arkeologi och kulturhistoria vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

© Birgit Maixner, NTNU Science Museum.

Skattens extra breda armband tyder på att ägaren har vistats utomlands under kortare eller längre tid:

”En framför allt dansk typ av föremål, som kan indikera att personen har vistats i Danmark innan han reste till Stjørdalområdet”, säger Birgit Maixner.