Nordnorsk Kunstmuseum
Målning av slaget vid Stamford Bridge

När försvann vikingarna från Storbritannien?

År 1016 satt Knut den store på den engelska tronen och stärkte vikingarnas järngrepp om England. Men kort efter kung Knut död börjar den nordiska överhögheten att krackelera.

I början av 1000-talet verkade vikingarnas herravälde över de brittiska öarna orubbligt.

År 1016 lade den danske vikingakungen Knut den store under sig hela England och kombinerade sina engelska besittningar med dem i Danmark och Norge för att skapa ett mäktigt nordiskt imperium.

Men det nordiska väldet i England blev kortlivat, eftersom imperiet började krackelera strax efter Knut den stores död år 1035.

Knuts två söner inledde en bitter strid om den vakanta tronen, men när de båda dog unga hamnade kungamakten i händerna på den engelske stormannen Edward Bekännaren.

Även om vikingarna förlorade tronen fortsatte vissa av dem att jaga kungamakten.

En av de mest ambitiösa var den norske kungen Harald Hårderåde, som år 1066 ledde omkring 300 långskepp med 10 000 krigare till den engelska kusten för att göra anspråk på tronen efter Edward Bekännarens död.

Vikingarna var till en början framgångsrika men mötte hårt motstånd i slaget vid Stamford Bridge, där en engelsk armé slog tillbaka invasionen och dödade Harald Hårdråde.

Detta blev slutet för vikingarnas makt i England.

Nordmännen gör ett sista försök

Efter nederlaget minskade vikingarnas inflytande på de brittiska öarna avsevärt, men omkring två århundraden senare gjorde nordborna ett sista försök att få fotfäste på de brittiska öarna när den norske kungen Håkon IV Håkonsson anföll den skotska västkusten.

I staden Largs drabbade norrmännen och skottarna samman på slagfältet. Ingen av sidorna segrade, och medan kung Håkon planerade en ny attack i sitt vinterkvarter på Orkneyöarna dog han av sjukdom.

När deras kung dött avbröt norrmännen sin invasion av Skottland - och det nordiska herraväldet över de brittiska öarna upphörde en gång för alla.