Landnámsskáli í Stöð/ Wikimedia Commons & Shutterstock
Vikingaskepp avbildning Island

Mikro-vikingaskepp är Islands äldsta avbildning

År 874 e.Kr. etablerade norska vikingar de första permanenta bosättningarna på Island. Nu har arkeologer hittat en liten sten med en bild av ett vikingaskepp ingraverat – och den är 74 år äldre.

Under de senaste somrarna har arkeologer arbetat med utgrävningen av ett vikingatida långhus utanför staden Stöðvarfjörður på östra Island.

Långhuset ligger på utgrävningsplatsen Stöð, och analyser tyder på att det byggdes omkring 800 e.Kr. – ungefär 74 år före de första permanenta bosättningarna på Island. Huset i sig har ett enormt historiskt värde, men inuti visar det sig nu att det finns fler otroliga fynd.

Inkapslad i en av långhusets väggar hittade arkeologerna en liten sten.

Vid första anblicken såg den inte mycket ut för världen, men vid närmare granskning visade det sig att en av husets invånare hade ristat in en liten teckning i stenen, som kan visa sig vara den äldsta avbildningen som någonsin hittats på Island.

Aska och kol 14 bevisar tidigt ursprung

Det har inte varit svårt för arkeologerna att bevisa att långhuset utanför Stöðvarfjörður är äldre än de äldsta fasta bosättningarna på Island.

Vikingarna började bosätta sig permanent på Island först år 874 efter att Ingólfur Arnarson anlänt till ön från Norge. De två långhus som har hittats ligger dock båda under ett lager av vulkanisk aska från 869–873 e.Kr.

Förutom askan visar kol 14-dateringar av trä från trähusen att de byggdes omkring 800 e.Kr.

”Min teori är att det äldre långhuset var ett säsongsbetonat jaktläger som drevs av en norsk hövding som organiserade resor till Island för att samla värdeföremål och föra dem tillbaka över havet till Norge”, säger Bjarni F. Einarsson, den arkeolog som leder utgrävningen.

År 2019 visade DNA-analyser att en nu utdöd art av valross fanns på Island under bland annat vikingatiden. Forskarna tror att norska vikingar reste dit för att jaga dessa valrossar.

En av dessa vikingar tycks ha ristat in en liten bild av ett skepp i en sten och gömt den i huset. Sådana ristningar är kända från många andra platser i Norden, men detta är utan tvekan Islands äldsta.

© Bjarni Einarsson