Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Vikingagrav i Oslo

Mäktig viking låg begravd på ödetomt

Arkeologer i Oslo jublar efter fyndet av en förnäm vikingagrav, som i flera hundra år legat oupptäckt under en ödetomt. Det ovanliga gravfyndet kan ge viktiga bidrag till forskningen.

Det är inte varje dag nya vikingagravar dyker upp i Oslo, men när arkeologer nyligen undersökte en tomt inför ett bygge visade det sig att det under marken fanns en tvättäkta grav från vikingatiden.

I graven låg de kremerade kvarlevorna av en man, och intill den döde fann arkeologerna bland annat knivar, resterna av en sköld och en dräktnål från en mantel eller kappa.

”Den döde tycks ha begravts med ett standardurval av föremål som vanligtvis förknippas med män som har ägt en medelstor eller stor gård”, säger Ann Zanette Tsigaridas Glørstad från Kulturhistorisk Museum i Oslo. Den döde måste ha varit ganska betydelsefull och förmögen, om han har ägt en gård av den storleken.

Vikingagrav i Oslo

Inför ett planerat bygge fick arkeologerna lov att undersöka tomten. Att de skulle hitta en så stor vikingagrav var en rejäl överraskning.

© Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Fyndet kan ge helt nya kunskaper

”Att hitta en välbevarad grav som denna är oerhört spännande”, säger Aina Margrethe Heen Pettersen från Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.

”Visserligen har många föremål hittats i gravar från vikingatiden under årens lopp i Norge, men många har upptäckts och grävts ut av antikvitetssamlare och privatpersoner i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet utan att dokumenteras ordentligt.”

Det nya fyndet kan därför ha stor betydelse för arkeologerna, som nu får en möjlighet att tillägna sig nya kunskaper om begravningsritualer och vikingasamhället i Oslo.