Pixabay
tal matematik

Kunde vikingarna räkna?

Vikingarna var driftiga och framgångsrika handelsmän. De kunde utan tvekan utföra de beräkningar som krävdes för att inte bli lurade. Men vikingarna hade inget talsystem och använde troligen små stenar för att lägga ihop och dra ifrån – precis som romarna långt tidigare. Mängd­angivelser skrevs med tecken som påminde om romerska siffror – varje tecken stod för ett bestämt antal.
Vikingarnas skrivtecken, runorna, användes inte för att ange tal och mängder. I de senare isländska sagorna från 1200-talet skrevs tal med bokstäver, men de har möjligen tillfogats senare. Det är dock troligt att författarna har använt vikingarnas talsystem – annars skulle de förmodligen ha använt de arabiska siffror som under denna period vann spridning i hela Norden och som vi ju fortfarande använder.
Den danske kungen
Valdemar II Sejr ville år 1231 ha koll på sitt skatteunderlag, och hans ämbetsmän skrev med arabiska siffror ner ­värdet på alla fria danska mäns fasta egendom. Det hade inte gått om de hade använt vikingarnas bokstavstal.