Kan DNA-test ge svar om vikingaanor?

Kan ett DNA-test ge svar på om man har vikingaanor? Släkthistorias expert Magnus Bäckmark svarar på läsarfrågan!

© Gerhard Albe/Sjöhistoriska museet

Svar Det är inte så att vikingar hade något särskilt ”vikinga-DNA”, utan på vikingatiden likaväl som i dag fanns en mångfald av olika släktlinjer i Norden.

Med test av Y-DNA (möjligt att göra för män) och mtDNA (möjligt för alla) kan man se vilka som är ens närmaste släktingar på rak fädernelinje respektive rak moderlinje bland dem som har gjort samma DNA-analys.

Det ger ledtrådar till mer kunskap om de två släktlinjerna, men informationen är oftast inte så utpekande som man kanske föreställer sig. Tvärtom blir det för de flesta tydligt hur vitt geografiskt utspridda släkter kan bli på många hundra års sikt.

Från Norden till Normandie

Skulle en person, som har sin släktlinje i Normandie så långt tillbaka som skriftliga källor ger information om, visa sig ha de flesta av sina testade släktingar i Norden, så kan det finnas skäl att tro att sambandet går genom någon individ som under vikingatiden kommit från Norden till Normandie.

Detta i så fall eftersom det är en migration som är historiskt känd – men andra vägar kan sannolikt inte uteslutas.

Hur mycket man kan säga om sin släktlinje utifrån DNA-test varierar från person till person. En del personers träffpersoners utspridning pekar tydligare åt något visst håll än andras.

Publicerad i Släkthistoria 1/2016