Tom Jersø/Shutterstock
vikingasköld rekonstruktion

Hur var vikingarnas sköldar gjorda?

Rekonstruktioner av vikingasköldar visar att en beklädnad av olika djurskinn gjorde de annars ganska tunna och sköra sköldarna tåligare.

Arkeologer har hittat endast få sköldar från vikingatiden, eftersom dåtidens träsköldar i regel ruttnade bort efter en kort tid i jorden. De sköldar som har överlevt tidens tand visar att vikingarna hade runda sköldar med 75–90 centimeters diameter.

Sköldarna var gjorda av tunna plankor av olika träslag och rekonstruktioner har visat att de splittras ganska enkelt när de träffas av svärd eller yxor. För att göra sköldarna tåligare klädde vikingarna dem med djurhudar. När hudarna torkade krympte de och drog ihop plankorna, vilket gjorde skölden stabilare.

Analyser utförda av forskare vid bland annat Aarhus universitet i Danmark har visat att sköldarna var klädda med antingen lamm- eller hjortskinn både fram- och baktill. Sköldens kanter, som var tunnast, kläddes med tjockt och tåligt kalvskinn.

Vissa arkeologiska sköldfynd har små rester av färg, vilket visar att sköldarna var målade. Det bekräftas också av huggna och målade bildstenar från vikingatiden, som visar fornnordiska scener.

Antagligen målades de flesta sköldar i endast en färg, medan vissa även försågs med olika målade mönster, till exempel ett kors eller ett solhjul.

VIKINGARNAS VAPEN

  • SPJUTET var vikingens viktigaste vapen i strid. Det användes antingen som stick- eller kastvapen.
  • SVÄRDET var dyrt att tillverka och därför förbehållet de rikaste. Vapnet kunde vara upp till nittio centimeter långt.
  • YXAN var ett populärt val bland vikingarna. De största stridsyxorna svingades med båda händerna.