University of Nottingham

Forskare vill lösa mysteriet med vikingarnas vapen

Smidde vikingarna själva sina vapen, eller köpte de dem i utlandet? Brittiska forskare har kommit på en metod som kan besvara frågan.

Forskare vid University of Nottingham i Storbritannien har fått 90 svärd, yxor och spjutspetsar från vikingatiden till sitt förfogande. De ska ta reda på vapnens kemiska isotopsignatur, som kan avslöja var vapnen smiddes.

Forskarna hoppas att inom kort kunna utröna om vikingarna själva smidde sina svärd, eller om deras mest prestigefyllda vapen tillverkades av skickliga vapensmeder längre söderut.

Det är första gången forskare utnyttjar isotopanalys för att försöka lokalisera var föremål av järn har tillverkats. Tidigare har metoden tillämpats för att slå fast var gamla föremål av silver har tillverkats – och varifrån silvret kommit.

Forskare har hittills antagit att de stora mängderna rost på vapnen skulle göra isotopanalyser omöjliga, men de inledande försök som genomförts vid University of Nottigham tyder på att metoden går att använda.

Inom forskarkretsar ser man fram emot resultaten med spänning.

”Om det lyckas kan den här metoden tillämpas på många fler historiska föremål, vilket kan lära oss mer om historiska händelser och personer”, säger professor Stephen Harding, som leder forskarlaget i Nottingham.

Vapnen härrör från berömda slag

De vapen som ska undersökas härrör från bland annat ett slagfält vid Fulford söder om York. År 1066 utkämpade 10 000 vikingar anförda av Harald Hårdråde ett slag mot omkring 5 000 britter på platsen. Fem dagar senare utplånades den sista vikingaarmén som invaderade England vid Stamford Bridge.